Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Gen hộp dẹt

Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 24x14mm (2m/cây)
Đăng ngày 09-07-2014 03:28:40 PM
Giá : 19.750 VND
Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 24x14mm (2m/cây)

Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 30x14mm (2m/cây)
Đăng ngày 09-07-2014 03:27:11 PM
Giá : 22.500 VND
Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 30x14mm (2m/cây)

Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 39x18mm (2m/cây)
Đăng ngày 09-07-2014 03:25:55 PM
Giá : 35.000 VND
Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 39x18mm (2m/cây)

Gen hộp Vanlock, ống luồn dây dẹt Valock 60x22mm (2m/cây)
Đăng ngày 09-07-2014 03:25:02 PM
Giá : 50.000 VND
Gen hộp Vanlock, ống luồn dây dẹt Valock 60x22mm (2m/cây)

Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 60x22mm (2m/cây)
Đăng ngày 09-07-2014 03:24:12 PM
Giá : 57.800 VND
Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 60x22mm (2m/cây)

Gen hộp Vanlock, ống luồn dây dẹt Valock 60x40mm (2m/cây)
Đăng ngày 09-07-2014 03:23:20 PM
Giá : 62.000 VND
Gen hộp Vanlock, ống luồn dây dẹt Valock 60x40mm (2m/cây)

Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 60x40mm (2m/cây)
Đăng ngày 09-07-2014 03:22:06 PM
Giá : 71.500 VND
Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 60x40mm (2m/cây)

Gen hộp Vanlock, ống luồn dây dẹt Valock 80x40mm (2m/cây)
Đăng ngày 09-07-2014 03:21:06 PM
Giá : 86.000 VND
Gen hộp Vanlock, ống luồn dây dẹt Valock 80x40mm (2m/cây)

Gen hộp Vanlock, ống luồn dây dẹt Valock 100x27mm (2m/cây)
Đăng ngày 09-07-2014 03:19:24 PM
Giá : 94.500 VND
Gen hộp Vanlock, ống luồn dây dẹt Valock 100x27mm (2m/cây)

Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 80x40mm (2m/cây)
Đăng ngày 09-07-2014 03:17:34 PM
Giá : 99.000 VND
Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 80x40mm (2m/cây)

Gen hộp Vanlock, ống luồn dây dẹt Valock 100x40mm (2m/cây)
Đăng ngày 09-07-2014 03:16:22 PM
Giá : 99.000 VND
Gen hộp Vanlock, ống luồn dây dẹt Valock 100x40mm (2m/cây)

Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 100x27mm (2m/cây)
Đăng ngày 09-07-2014 03:15:17 PM
Giá : 109.000 VND
Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 100x27mm (2m/cây)

Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 100x40mm (2m/cây)
Đăng ngày 09-07-2014 03:14:15 PM
Giá : 115.000 VND
Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 100x40mm (2m/cây)

Gen hộp Vanlock, ống luồn dây dẹt Valock 80x60mm (2m/cây)
Đăng ngày 09-07-2014 03:13:19 PM
Giá : 132.000 VND
Gen hộp Vanlock, ống luồn dây dẹt Valock 80x60mm (2m/cây)

Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 80x60mm (2m/cây)
Đăng ngày 09-07-2014 03:12:08 PM
Giá : 151.000 VND
Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 80x60mm (2m/cây)

Gen hộp Vanlock, ống luồn dây dẹt Valock 100x60mm (2m/cây)
Đăng ngày 09-07-2014 03:11:14 PM
Giá : 165.000 VND
Gen hộp Vanlock, ống luồn dây dẹt Valock 100x60mm (2m/cây)

Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 100x60mm (2m/cây)
Đăng ngày 09-07-2014 03:10:26 PM
Giá : 189.000 VND
Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 100x60mm (2m/cây)

Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 120x40mm (2m/cây)
Đăng ngày 09-07-2014 03:09:22 PM
Giá : 226.000 VND
Gen hộp SP, ống luồn dây dẹt SP 120x40mm (2m/cây)

 

Vật liệu mạng

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mrs.Hòa

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn