Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Multi Mode Simplex

Dây nhảy quang Multi Mode 2 đầu vuông lớn SC/UPC-SC/UPC Simplex dài 5m
Đăng ngày 20-05-2014 06:30:19 AM
Giá : 85.000 VND
Dây nhảy quang Multi Mode 2 đầu vuông lớn SC/UPC-SC/UPC Simplex dài 5m

Dây nhảy quang Multi Mode 1 đầu vuông lớn, 1 đầu vuông nhỏ SC/UPC-LC/UPC Simplex dài 5m
Đăng ngày 20-05-2014 06:29:21 AM
Giá : 85.000 VND
Dây nhảy quang Multi Mode 1 đầu vuông lớn, 1 đầu vuông nhỏ SC/UPC-LC/UPC Simplex dài 5m

Dây nhảy quang Multi Mode 2 đầu vuông lớn vát SC/APC-SC/APC Simplex dài 5m
Đăng ngày 20-05-2014 06:27:58 AM
Giá : 85.000 VND
Dây nhảy quang Multi Mode 2 đầu vuông lớn vát SC/APC-SC/APC Simplex dài 5m

Dây nhảy quang Multi Mode 1 đầu vuông lớn vát, 1 đầu vuông nhỏ SC/APC-LC/UPC Simplex dài 5m
Đăng ngày 20-05-2014 06:25:21 AM
Giá : 85.000 VND
Dây nhảy quang Multi Mode 1 đầu vuông lớn vát, 1 đầu vuông nhỏ SC/APC-LC/UPC Simplex dài 5m

Dây nhảy quang Multi Mode 1 đầu vuông lớn, 1 đầu vuông lớn vát SC/UPC-SC/APC Simplex dài 5m
Đăng ngày 20-05-2014 06:23:06 AM
Giá : 85.000 VND
Dây nhảy quang Multi Mode 1 đầu vuông lớn, 1 đầu vuông lớn vát SC/UPC-SC/APC Simplex dài 5m

Dây nhảy quang Multi Mode 2 đầu vuông nhỏ LC/UPC-LC/UPC Simplex dài 5m
Đăng ngày 20-05-2014 06:21:13 AM
Giá : 85.000 VND
Dây nhảy quang Multi Mode 2 đầu vuông nhỏ LC/UPC-LC/UPC Simplex dài 5m

Dây nhảy quang Multi Mode 1 đầu tròn lớn, 1 đầu vuông nhỏ FC/UPC-LC/UPC Simplex dài 5m
Đăng ngày 20-05-2014 06:20:01 AM
Giá : 85.000 VND
Dây nhảy quang Multi Mode 1 đầu tròn lớn, 1 đầu vuông nhỏ FC/UPC-LC/UPC Simplex dài 5m

Dây nhảy quang Multi Mode 1 đầu tròn lớn, 1 đầu vuông lớn FC/UPC-SC/UPC Simplex dài 5m
Đăng ngày 20-05-2014 06:19:04 AM
Giá : 85.000 VND
Dây nhảy quang Multi Mode 1 đầu tròn lớn, 1 đầu vuông lớn FC/UPC-SC/UPC Simplex dài 5m

Dây nhảy quang Multi Mode 1 đầu tròn lớn, 1 đầu vuông lớn vát FC/UPC-SC/APC Simplex dài 5m
Đăng ngày 20-05-2014 06:17:43 AM
Giá : 85.000 VND
Dây nhảy quang Multi Mode 1 đầu tròn lớn, 1 đầu vuông lớn vát FC/UPC-SC/APC Simplex dài 5m

Dây nhảy quang Multi Mode 2 đầu tròn lớn FC/UPC-FC/UPC Simplex dài 5m
Đăng ngày 20-05-2014 06:12:10 AM
Giá : 85.000 VND
Dây nhảy quang Multi Mode 2 đầu tròn lớn FC/UPC-FC/UPC Simplex dài 5m

 

Vật liệu mạng

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mrs.Hòa

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn