Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tủ rack sâu 600

Tủ Rack 19" 15U sâu 600 - Loại bánh xe
Đăng ngày 28-05-2014 09:34:38 AM
Giá : 1.750.000 VND
Tủ Rack 19" 15U sâu 600 - Loại bánh xe

Tủ Rack 19" 20U sâu 600 - Loại bánh xe
Đăng ngày 28-05-2014 09:32:15 AM
Giá : 2.350.000 VND
Tủ Rack 19" 20U sâu 600 - Loại bánh xe

Tủ Rack 19" 27U sâu 600 - Loại bánh xe
Đăng ngày 28-05-2014 09:30:46 AM
Giá : 3.200.000 VND
Tủ Rack 19" 27U sâu 600 - Loại bánh xe

Tủ Rack 19" 32U sâu 600 - Loại bánh xe
Đăng ngày 28-05-2014 09:28:32 AM
Giá : 3.550.000 VND
Tủ Rack 19" 32U sâu 600 - Loại bánh xe

Tủ Rack 19" 36U sâu 600 - Loại bánh xe
Đăng ngày 28-05-2014 09:27:26 AM
Giá : 4.000.000 VND
Tủ Rack 19" 36U sâu 600 - Loại bánh xe

Tủ Rack 19" 42U sâu 600 - Loại bánh xe
Đăng ngày 28-05-2014 09:26:20 AM
Giá : 4.200.000 VND
Tủ Rack 19" 42U sâu 600 - Loại bánh xe

 

Vật liệu mạng

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mrs.Hòa

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn