Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Cáp mạng AMP

Cáp mạng AMP Cat5e UTP (dây 0820)
Đăng ngày 16-06-2014 09:35:59 AM
Giá : 1.500.000 VND
Cáp mạng AMP Cat5e UTP (dây 0820)

Cáp mạng AMP Cat5e UTP (dây 0520)
Đăng ngày 17-05-2014 10:03:58 AM
Giá : 450.000 VND
Cáp mạng AMP Cat5e UTP (dây 0520)

Cáp mạng AMP Cat5e UTP (dây 0332)
Đăng ngày 17-05-2014 09:45:37 AM
Giá : 900.000 VND
Cáp mạng AMP Cat5e UTP (dây 0332)

Cáp mạng AMP Cat6e UTP (dây 0907)
Đăng ngày 17-05-2014 09:39:29 AM
Giá : 980.000 VND
Cáp mạng AMP Cat6e UTP (dây 0907)

Cáp mạng AMP Cat5e UTP (dây 9999)
Đăng ngày 17-05-2014 09:36:00 AM
Giá : 1.000.000 VND
Cáp mạng AMP Cat5e UTP (dây 9999)

Cáp mạng AMP Cat5e UTP (dây 0338)
Đăng ngày 17-05-2014 09:23:11 AM
Giá : 1.375.000 VND
Cáp mạng AMP Cat5e UTP (dây 0338)

Cáp mạng AMP Cat6e FTP (dây 0786)
Đăng ngày 17-05-2014 09:20:31 AM
Giá : 1.500.000 VND
Cáp mạng AMP Cat6e FTP 4 Pair (dây 0786)

Cáp mạng AMP Cat5e UTP (dây 0518)
Đăng ngày 17-05-2014 09:15:46 AM
Giá : 1.680.000 VND
Cáp mạng AMP Cat5e UTP (dây 0518)

Cáp mạng AMP Cat5e UTP 8 sợi đồng (dây 0518)
Đăng ngày 17-05-2014 09:09:53 AM
Giá : 1.890.000 VND
Cáp mạng AMP Cat5e UTP 8 sợi đồng (dây 0518)

 

Dây & Cáp