Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Chuông cửa Kenwei

Chuông cửa có hình có dây Kenwei KW-125C-W64
Giá bán : 1.420.000 VND
Chuông cửa có hình có dây Kenwei KW-125C-W64

Chuông cửa có hình có dây Kenwei KW-123FC-W64
Giá bán : 1.420.000 VND
Chuông cửa có hình có dây Kenwei KW-123FC-W64

Chuông cửa có dây Kenwei KW-138AMC
Giá bán : 710.000 VND
Chuông cửa có dây Kenwei KW-138AMC

Chuông cửa có hình không dây Kenwei KW-V730
Giá bán : 1.420.000 VND
Chuông cửa có hình không dây Kenwei KW-V730

Chuông cửa có hình không dây Kenwei KW-V4HP/C
Giá bán : 1.420.000 VND
Chuông cửa có hình không dây Kenwei KW-V4HP/C

Chuông cửa có hình JS-V704EO
Giá bán : 3.507.500 VND
Chuông cửa có hình JS-V704EO

Chuông cửa có hình 94312-SD
Giá bán : 4.082.500 VND
Chuông cửa có hình 94312-SD

Chuông cửa có hình JS-298C-5
Giá bán : 3.208.000 VND
Chuông cửa có hình JS-298C-5

Chuông cửa có hình không dây Kenwei KW-V135MC
Giá bán : 710.000 VND
Chuông cửa có hình không dây Kenwei KW-V135MC