Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Điện thoại để bàn Gigaset

Điện thoại để bàn Gigaset 5005 (Ngừng sản xuất)
Giá: Liên hệ
Điện thoại Analog Gigaset 5005 (Hết hàng)

Điện thoại để bàn Gigaset 5010
Giá bán : 363.636 VND
Điện thoại Analog Gigaset 5010

Điện thoại để bàn Gigaset 5015
Giá bán : 600.000 VND
Điện thoại Analog Gigaset 5015

Điện thoại để bàn Gigaset 5020
Giá bán : 900.000 VND
Điện thoại Analog Gigaset 5020

Điện thoại để bàn Gigaset 5030
Giá bán : 1.190.909 VND
Điện thoại Analog Gigaset 5030

Điện thoại để bàn Gigaset 5040
Giá bán : 1.518.182 VND
Điện thoại Analog Gigaset 5040