Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Điện thoại để bàn Uniden

Điện Thoại để bàn Uniden AS-7100 (ngừng sản xuất)
Giá: Liên hệ
Điện Thoại Analog Uniden AS-7100 (hết hàng)

Điện Thoại để bàn Uniden AS-7101
Giá bán : 165.000 VND
Điện Thoại Analog Uniden AS-7101

Điện Thoại để bàn Uniden AS-7201
Giá bán : 200.000 VND
Điện Thoại Analog Uniden AS-7201

Điện Thoại để bàn Uniden AS-7301
Giá bán : 266.000 VND
Điện Thoại Analog Uniden AS-7301

Điện Thoại để bàn Uniden AS-7401
Giá bán : 333.000 VND
Điện Thoại Analog Uniden AS-7401

Điện Thoại để bàn Uniden AS-7402
Giá bán : 335.000 VND
Điện Thoại Analog Uniden AS-7402

Điện Thoại để bàn Uniden AS-7404
Giá bán : 350.000 VND
Điện Thoại Analog Uniden AS-7404

Điện Thoại để bàng Uniden AS-7502
Giá bán : 568.000 VND
Điện Thoại Analog Uniden AS-7502

Điện Thoại để bàn Uniden AS-7412
Giá bán : 299.000 VND
Điện Thoại Analog Uniden AS-7412

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mrs.Hòa

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn