Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể
Hướng dẫn setup gateway GXW4108 để kết nối các tổng đài IP Grandstream, Asterish, Freepbx, Elastix

Hướng dẫn cài đặt gateway GXW4108 kết nối với các tổng đài IP Grandstream, Asterish, Freepbx, Elastix...một cách đầy đủ chi tiết các thực hiện đơn giản có thể áp dụng theo

Hướng dẫn cài đặt và lập trình tổng đài LG Nortel LDK-1248

Hướng dẫn cài đặt và lập trình tổng đài LG Nortel LDK-1248 đơn giản dễ hiểu và chi tiết nhất các bước thao tác lập trình tổng đài

Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-TES824

Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-TES824

Hướng dẫn lập trình tổng đài LG-Ericsson Aria Soho 1248

Hướng dẫn lập trình tổng đài LG-Ericsson Aria Soho 1248

Hướng dẫn lập trình tổng đài Siemens Hipath 1120 bằng bàn key

Hướng dẫn lập trình tổng đài Siemens Hipath 1120 bằng bàn key

Hướng dẫn lập trình tổng đài Siemens Hipath 1150 bằng bàn key

Hướng dẫn lập trình tổng đài Siemens Hipath 1150 bằng bàn key

Hướng dẫn lập trình tổng đài Siemens Hipath 1190 bằng bàn key

Hướng dẫn lập trình tổng đài Siemens Hipath 1190 bằng bàn key

Hướng dẫn lập trình tổng đài PABX 432

Hướng dẫn lập trình tổng đài PABX 432

Hướng dẫn lập trình tổng đài PABX 424

Hướng dẫn lập trình tổng đài PABX 424

Hướng dẫn lập trình tổng đài PABX 416

Hướng dẫn lập trình tổng đài PABX 416

Hướng dẫn lập trình tổng đài PABX 308

Hướng dẫn lập trình tổng đài PABX 308

Hướng dẫn lập trình tổng đài PABX 208

Hướng dẫn lập trình tổng đài PABX 208

Hướng dẫn lập trình tổng đài PABX 108

Hướng dẫn lập trình tổng đài PABX 108

 

Thư viện tài liệu kỹ thuật