Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể
Hướng dẫn cài đặt sao lưu số điện thoại tự động khi đứt cáp

Hướng dẫn cách sao lưu tự động số điện thoại của FPT đơn giản dễ thực hiện áp dụng cho các đầu số Siptrunk với các đầu số 04730xx; 08730xxx; 1900xxx; 1800xxx

Cách cài đặt gateway và cấu hình E1 TE100 & TE200

Hướng dẫn cách cài đặt gateway E1 - ISDN 30 kênh, TE100 và TE200, Kết nối đường E1 của Viettel và VNPT, Ưu điểm của gateway E1 này Cho phép kết nối mọi tổng đài hỗ trợ Siptrunk, hay kết nối trực tiếp với điện thoại IP không cần tổng đài, có lưu log cuộc goi, cho phép kết nối SSH vào thiết bị.

Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-TES824

Hướng dẫn lập trình tổng đài Panasonic KX-TES824

Hướng dẫn lập trình tổng đài LG-Ericsson Aria Soho 1248

Hướng dẫn lập trình tổng đài LG-Ericsson Aria Soho 1248

Hướng dẫn lập trình tổng đài Siemens Hipath 1120 bằng bàn key

Hướng dẫn lập trình tổng đài Siemens Hipath 1120 bằng bàn key

Hướng dẫn lập trình tổng đài Siemens Hipath 1150 bằng bàn key

Hướng dẫn lập trình tổng đài Siemens Hipath 1150 bằng bàn key

Hướng dẫn lập trình tổng đài Siemens Hipath 1190 bằng bàn key

Hướng dẫn lập trình tổng đài Siemens Hipath 1190 bằng bàn key

Hướng dẫn lập trình tổng đài PABX 432

Hướng dẫn lập trình tổng đài PABX 432

Hướng dẫn lập trình tổng đài PABX 424

Hướng dẫn lập trình tổng đài PABX 424

Hướng dẫn lập trình tổng đài PABX 416

Hướng dẫn lập trình tổng đài PABX 416

Hướng dẫn lập trình tổng đài PABX 308

Hướng dẫn lập trình tổng đài PABX 308

Hướng dẫn lập trình tổng đài PABX 208

Hướng dẫn lập trình tổng đài PABX 208

Hướng dẫn lập trình tổng đài PABX 108

Hướng dẫn lập trình tổng đài PABX 108

 

Thư viện tài liệu kỹ thuật