Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tổng đài điện thoại NEC SL-1000

Nguồn tổng đài điện thoại NEC SL1000
Giá: Liên hệ
Nguồn tổng đài điện thoại NEC SL1000

IP4WW-CFVML-C1 - Thẻ nhớ VRS / 40H In-Mail CF cho tổng đài điện thoại NEC SL-1000
Giá: Liên hệ
Thẻ nhớ VRS / 40H In-Mail CF cho tổng đài điện thoại NEC SL-1000 IP4WW-CFVML-C1

IP4WW-CFVMS-C1 - Thẻ nhớ VRS / 15H In-Mail CF cho tổng đài điện thoại NEC SL-1000
Giá: Liên hệ
Thẻ nhớ VRS / 15H In-Mail CF cho tổng đài điện thoại NEC SL-1000 IP4WW-CFVMS-C1

IP4WW-CFVRS-C1 - Thẻ nhớ VRS CF cho tổng đài điện thoại NEC SL-1000
Giá bán : 1.950.000 VND
Thẻ nhớ VRS CF cho tổng đài điện thoại NEC SL-1000 IP4WW-CFVRS-C1

PZ-VM21 - Card Embedded VRS/Voice Mail cho tổng đài điện thoại NEC SL-1000
Giá bán : 1.050.000 VND
Card Embedded VRS/Voice Mail cho tổng đài điện thoại NEC SL-1000 PZ-VM21

IP4WW-VOIPDB-C1 - Card VoIP Gateway cho tổng đài điện thoại NEC SL-1000
Giá: Liên hệ
Card VoIP Gateway cho tổng đài điện thoại NEC SL-1000 IP4WW-VOIPDB-C1

IP4WW-MEMDB-C1 - Card mở rộng bộ nhớ cho tổng đài điện thoại NEC SL-1000
Giá: Liên hệ
Card mở rộng bộ nhớ cho tổng đài điện thoại NEC SL-1000 IP4WW-MEMDB-C1

IP4WW-1PRU-C1 - Card ISDN PRI/E1/T1 cho tổng đài điện thoại NEC SL-1000
Giá: Liên hệ
Card ISDN PRI/E1/T1 cho tổng đài điện thoại NEC SL-1000 IP4WW-1PRU-C1

IP4WW-2BRIDB-C1 - Card ISDN BRI cho tổng đài điện thoại NEC SL-1000
Giá: Liên hệ
Card ISDN BRI cho tổng đài điện thoại NEC SL-1000 IP4WW-2BRIDB-C1 lắp trên card giao diện IP4WW-000E-A1

IP4WW-000E-A1 - Card giao diện ISDN BRI cho tổng đài điện thoại NEC SL-1000
Giá: Liên hệ
Card giao diện ISDN BRI cho tổng đài điện thoại NEC SL-1000 IP4WW-000E-A1

1 2  Trang sau