Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Dao, kìm cắt cáp

Dao tuốt cáp mạng, thoại
Giá bán : 20.000 VND
Dao tuốt cáp mạng, thoại

Kìm cắt cáp RG6/RG11 (hết hàng)
Giá bán : 200.000 VND
Kìm cắt cáp RG6/RG11

Dao tiện vỏ cáp RG59/RG6/RG7/RG11 Hanlong HT-351
Giá bán : 220.000 VND
Dao tiện vỏ cáp RG59/RG6/RG7/RG11 Hanlong HT-351

Kìm bóp jack nén dọc cáp RG59/RG6/RG11 - Hanlong HT-H548
Giá bán : 1.400.000 VND
Kìm bóp jack nén dọc cáp RG59/RG6/RG11 - Hanlong HT-H548

 

Vật liệu mạng