Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Đế cài phiến

Đế cài phiến inox 10
Giá bán : 7.000 VND
Đế cài phiến inox 10

Đế cài phiến inox 20
Giá bán : 14.000 VND
Đế cài phiến inox 20

Đế cài phiến inox 30
Giá bán : 21.000 VND
Đế cài phiến inox 30

Đế cài phiến inox 50
Giá bán : 35.000 VND
Đế cài phiến inox 50

Đế cài phiến inox 100
Giá bán : 70.000 VND
Đế cài phiến inox 100

Đế inox gắn 15 Phiến Krone lên Tủ Rack 19"
Giá bán : 155.000 VND
Đế inox gắn 15 Phiến Krone lên Tủ Rack 19"

 

Vật liệu mạng