Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Kìm bấm hạt mạng thoại

Kìm bấm mạng RJ45 HT-210C
Giá bán : 450.000 VND
Kìm bấm mạng RJ45 HT-210C

Kìm bấm hạt Rệp dầu
Giá bán : 80.000 VND
Kìm bấm hạt Rệp dầu

Kìm bấm hạt mạng, hạt thoại 3 chức năng RJ45/RJ11/RJ9 - OubaoTool
Giá bán : 90.000 VND
Kìm bấm hạt 3 chức năng RJ45/RJ11/RJ9 - OubaoTool

Kìm bấm hạt mạng, hạt điện thoại 3 chức năng RJ45/RJ11/RJ9 - YongBang Tool
Giá bán : 90.000 VND
Kìm bấm hạt 3 chức năng RJ45/RJ11/RJ9 - YongBang Tool

Kìm bấm hạt mạng, hạt điện thoại 3 chức năng RJ45/RJ11/RJ9 - Bosi China
Giá bán : 135.000 VND
Kìm bấm hạt 3 chức năng RJ45/RJ11/RJ9 - Bosi

Kìm bấm hạt mạng, hạt điện thoại 2 chức năng RJ45/RJ11 - Sunkit Taiwain
Giá bán : 180.000 VND
Kìm bấm hạt 2 chức năng RJ45/RJ11 - Sunkit Taiwain

Kìm bấm hạt mạng RJ45 - Sunkit Taiwain
Giá bán : 200.000 VND
Kìm bấm hạt mạng RJ45 - Sunkit

Kìm bấm hạt mạng RJ45 - Pro'sKit China
Giá bán : 250.000 VND
Kìm bấm hạt mạng RJ45 - Pro'sKit

Kìm bấm hạt mạng, hạt điện thoại 3 chức năng RJ45/RJ11/RJ9 - Sunkit Taiwain
Giá bán : 270.000 VND
Kìm bấm hạt 3 chức năng RJ45/RJ11/RJ9 - Sunkit Taiwain

Kìm bấm hạt mạng RJ45 - AMP Taiwan
Giá bán : 650.000 VND
Kìm bấm hạt mạng RJ45 - AMP Taiwan

Kìm bấm mạng đa năng Talon TL-2810R
Giá bán : 1.850.000 VND
Kìm bấm mạng đa năng Talon TL-2810R

 

Vật liệu mạng