Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Phiến đấu dây

Phiến Nexans 8 pair - Đức
Giá: Liên hệ
Phiến Nexans 8 pair - Đức

Phiến Krone LSA Plus 10 pair, màu trắng
Giá bán : 20.000 VND
Phiến Krone LSA Plus 10 pair, màu trắng

Phiến Krone LSA Plus 10 pair, màu xám
Giá bán : 50.000 VND
Phiến Krone LSA Plus 10 pair, màu xám

Phiến Postef 10 pair - Việt Nam
Giá bán : 55.000 VND
Phiến Postef 10 pair - Việt Nam

Phiến Krone LSA Plus 10 pair - Đức (chính hãng)
Giá bán : 165.000 VND
Phiến Krone LSA Plus 10 pair - Đức (chính hãng)

 

Vật liệu mạng