Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Cáp mạng AMP/ Commscope

Cáp mạng Cat 6 UTP - AMP/Commscope, 305m/cuộn, vỏ màu xanh (1427254-6)
Giá bán : 2.850.000 VND
Cáp mạng Cat 6 UTP 8 lõi đồng nguyên chất - AMP/Commscope, 305m/cuộn, vỏ màu xanh (1427254-6)

Cáp mạng Cat 5e UTP - AMP/Commscope, 305m/cuộn, vỏ màu trắng (6-219590-2)
Giá bán : 2.050.000 VND
Cáp mạng Cat 5e UTP 8 lõi đồng nguyên chất - AMP/Commscope, 305m/cuộn, vỏ màu trắng (P/N: 6-219590-2)

 

Cáp mạng