Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Cáp mạng Alantek

Cáp mạng Cat5e UTP - Anantek, 305m/cuộn, vỏ màu xám (301-10008E-00GY)
Giá bán : 2.150.000 VND
Cáp mạng Cat5e UTP - Anantek, 305m/cuộn, vỏ màu xám (301-10008E-00GY)

Cáp mạng Cat5e FTP - Alantek, 305m/cuộn, vỏ màu xám (301-10F08E-00GY)
Giá bán : 2.950.000 VND
Cáp mạng Cat5e FTP - Alantek, 305m/cuộn, vỏ màu xám (301-10F08E-00GY)

Cáp mạng Cat6 UTP - Alantek, 305m/cuộn, vỏ màu xám (301-6008LG-00GY)
Giá bán : 3.266.500 VND
Cáp mạng Cat6 UTP - Alantek, 305m/cuộn, vỏ màu xám (301-6008LG-00GY)

Cáp mạng Cat6 FTP- Alantek,305m/cuộn, vỏ màu xám (301-60F8LG-00GY)
Giá bán : 4.710.800 VND
Cáp mạng Cat6 FTP- Alantek,305m/cuộn, vỏ màu xám (301-60F8LG-00GY)

 

Cáp mạng