Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Cáp mạng Taesung

Cáp mạng Cat5e UTP hợp kim - Taesung, 305m/cuộn, vỏ màu trắng
Giá bán : 900.000 VND
Cáp mạng Cat5e UTP Taesung ruột dẫn được làm bằng hợp kim, 305m/cuộn, vỏ màu trắng có khả năng chống cháy và bảo vệ môi trường.

Cáp mạng Cat5e FTP hợp kim - Taesung, 305m/cuộn, vỏ màu trắng
Giá bán : 950.000 VND
Cáp mạng Cat5e FTP Taesung ruột dẫn được làm bằng hợp kim, 305m/cuộn, vỏ màu trắng có khả năng chống cháy và bảo vệ môi trường.

Cáp mạng Cat5e UTP đồng - Taesung, 305m/cuộn, vỏ màu trắng
Giá bán : 2.300.000 VND
Cáp mạng Cat5e UTP Taesung ruột dẫn được làm bằng đồng nguyên chất, 305m/cuộn, vỏ màu trắng có khả năng chống cháy và bảo vệ môi trường.

Cáp mạng Cat5e FTP hợp kim dầu - Taesung, 305m/cuộn, vỏ màu ghi
Giá bán : 1.200.000 VND
Cáp mạng Cat5e FTP Taesung ruột dẫn được làm bằng hợp kim và có dầu chống ẩm, 305m/cuộn, vỏ màu ghi có khả năng chống cháy và bảo vệ môi trường.

Cáp mạng Cat5e FTP đồng dầu - Taesung, 305m/cuộn, vỏ màu ghi
Giá bán : 2.500.000 VND
Cáp mạng Cat5e FTP Taesung ruột dẫn được làm bằng đồng nguyên chất và có dầu chống ẩm, 305m/cuộn, vỏ màu ghi có khả năng chống cháy và bảo vệ môi trường

Cáp mạng Cat6e SFTP, CCS - Taesung, 305m/cuộn, vỏ màu xanh lá
Giá: Liên hệ
Cáp mạng Cat6e SFTP Taesung, ruột dẫn được làm bằng hợp kim CCS, 2 lớp chống nhiễu, 305m/cuộn, vỏ màu xanh lá có khả năng chống cháy và bảo vệ môi trường.

Cáp mạng Cat6e UTP 4 đồng 4 hợp kim, có dầu - Taesung, 305m/cuộn, vỏ màu xanh
Giá bán : 1.975.000 VND
Cáp mạng Cat6e UTP Taesung ruột dẫn được kết hợp 4 lõi đồng và 4 lõi hợp kim và có dầu chống ẩm, 305m/cuộn, vỏ màu xanh có khả năng chống cháy và bảo vệ môi trường

Cáp mạng Cat6e UTP đồng dầu - Taesung, 305m/cuộn, vỏ màu cam
Giá bán : 2.870.000 VND
Cáp mạng Cat6e UTP có ruột dẫn được làm bằng đồng và có dầu chống ẩm - Taesung, 305m/cuộn, vỏ màu cam có khả năng chống cháy và bảo vệ môi trường

 

Cáp mạng