Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Cáp mạng Vinacap

Cáp mạng Cat5e UTP - Vinacap, 305m/cuộn
Giá bán : 2.530.000 VND
Cáp mạng Cat5e UTP - Vinacap, 305m/cuộn, 8 lõi đồng nguyên chất

Cáp mạng Cat 6 UTP - Vinacap, 305m/cuộn
Giá bán : 3.580.000 VND
Cáp mạng Cat 6 UTP - Vinacap, 305m/cuộn, 8 lõi đồng nguyên chất

 

Cáp mạng