Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Cấu hình tổng đài điện thoại Panasonic KX-NS300

Đăng lúc: Thứ sáu - 04/10/2019 14:40 - Người đăng bài viết: admin
Chi tiết ghép cấu hình tổng đài điện thoại Panasonic từ 6 trung kế 2 thuê bao số 16 thuê bao analog lên 48 trung kế 2 thuê bao số 128 thuê bao Analog quý khách có thể xem trực tiếp tại đây. Mọi thông tin liên hệ 0935381232
CẤU HÌNH TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI PANASONIC KX-NS300

Cấu hình
Chi tiết linh kiện
Số lượng
6 TRUNG KẾ
6-2-16 Khung chính KX-NS300
1
6-2-24 Khung chính KX-NS300
1
Card KX-NS5173
1
6-2-32 Khung chính KX-NS300
1
Card KX-NS5174
1
6-2-40 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
1
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5173
1
6-2-48 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
1
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5174
1
6-2-56 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
1
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5174
1
Card KX-NS5173
1
6-2-64 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
1
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5174
2
6-2-72 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
2
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5174
1
Card KX-NS5173
1
6-2-80 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
2
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5174
2
6-2-88 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
2
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5174
2
Card KX-NS5173
1
6-2-96 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
2
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5174
3
6-2-104 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5174
2
Card KX-NS5173
1
6-2-112 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5174
3
6-2-120 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5174
3
Card KX-NS5173
1
6-2-128 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5174
4
12 TRUNG KẾ
12-2-24 Khung chính KX-NS300
1
Card KX-NS5180
1
Card KX-NS5173
1
12-2-32 Khung chính KX-NS300
1
Card KX-NS5180
1
Card KX-NS5174
4
12-2-40 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
1
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
1
Card KX-NS5173
1
12-2-48 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
1
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
1
Card KX-NS5174
1
12-2-56 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
1
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
1
Card KX-NS5174
1
Card KX-NS5173
1
12-2-64 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
1
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
1
Card KX-NS5174
1
12-2-72 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
2
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
1
Card KX-NS5174
1
Card KX-NS5173
1
12-2-80 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
2
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
1
Card KX-NS5174
2
12-2-88 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
2
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
1
Card KX-NS5174
2
Card KX-NS5173
1
12-2-96 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
2
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
1
Card KX-NS5174
3
12-2-104 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
1
Card KX-NS5174
2
Card KX-NS5173
1
12-2-112 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
1
Card KX-NS5174
3
12-2-120 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
1
Card KX-NS5174
3
Card KX-NS5173
1
12-2-128 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
1
Card KX-NS5174
4
18 TRUNG KẾ
18-2-40 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
1
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
2
Card KX-NS5173
1
18-2-48 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
1
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
2
Card KX-NS5174
1
18-2-56 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
1
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
2
Card KX-NS5174
1
Card KX-NS5173
1
18-2-64 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
1
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
2
Card KX-NS5174
2
18-2-72 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
2
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
2
Card KX-NS5174
1
Card KX-NS5173
1
18-2-80 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
2
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
2
Card KX-NS5174
2
18-2-88 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
2
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
2
Card KX-NS5174
2
Card KX-NS5173
1
18-2-96 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
2
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
2
Card KX-NS5174
3
18-2-104 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
2
Card KX-NS5174
2
Card KX-NS5173
1
18-2-112 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
2
Card KX-NS5174
3
18-2-120 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
2
Card KX-NS5174
3
Card KX-NS5173
1
18-2-128 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
2
Card KX-NS5174
4
24 TRUNG KẾ
24-2-40 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
1
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
3
Card KX-NS5173
1
24-2-48 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
1
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
3
Card KX-NS5174
1
24-2-56 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
1
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
3
Card KX-NS5174
1
Card KX-NS5173
1
24-2-64 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
1
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
3
Card KX-NS5174
2
24-2-72 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
2
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
3
Card KX-NS5174
1
Card KX-NS5173
1
24-2-80 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
2
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
3
Card KX-NS5174
2
24-2-88 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
2
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
3
Card KX-NS5174
2
Card KX-NS5173
1
24-2-96 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
2
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
3
Card KX-NS5174
3
24-2-104 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
3
Card KX-NS5174
2
Card KX-NS5173
1
24-2-112 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
3
Card KX-NS5174
3
24-2-120 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
3
Card KX-NS5174
3
Card KX-NS5173
1
24-2-128 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
3
Card KX-NS5174
4
30 TRUNG KẾ
30-2-56 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
2
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
4
Card KX-NS5173
1
30-2-64 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
2
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
4
Card KX-NS5174
1
30-2-72 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
2
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
4
Card KX-NS5174
1
Card KX-NS5173
1
30-2-80 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
2
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
4
Card KX-NS5174
2
30-2-88 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
2
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
4
Card KX-NS5174
2
Card KX-NS5173
1
30-2-96 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
2
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
4
Card KX-NS5174
3
30-2-104 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
4
Card KX-NS5174
2
Card KX-NS5173
1
30-2-112 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
4
Card KX-NS5174
3
30-2-120 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
4
Card KX-NS5174
3
Card KX-NS5173
1
30-2-128 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
4
Card KX-NS5174
4
36 TRUNG KẾ
36-2-72 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
5
Card KX-NS5173
1
36-2-80 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
5
Card KX-NS5174
1
36-2-88 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
5
Card KX-NS5174
1
Card KX-NS5173
1
36-2-96 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
5
Card KX-NS5174
2
36-2-104 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
5
Card KX-NS5174
2
Card KX-NS5173
1
36-2-112 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
5
Card KX-NS5174
3
36-2-120 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
5
Card KX-NS5174
3
Card KX-NS5173
1
36-2-128 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
5
Card KX-NS5174
4
42 TRUNG KẾ
42-2-72 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
6
Card KX-NS5173
1
42-2-80 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
6
Card KX-NS5174
1
42-2-88 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
6
Card KX-NS5174
1
Card KX-NS5173
1
42-2-96 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
6
Card KX-NS5174
2
42-2-104 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
6
Card KX-NS5174
2
Card KX-NS5173
1
42-2-112 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
6
Card KX-NS5174
3
42-2-120 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
6
Card KX-NS5174
3
Card KX-NS5173
1
42-2-128 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
6
Card KX-NS5174
4
48 TRUNG KẾ
48-2-72 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
7
Card KX-NS5173
1
48-2-80 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
7
Card KX-NS5174
1
48-2-88 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
7
Card KX-NS5174
1
Card KX-NS5173
1
48-2-96 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
7
Card KX-NS5174
2
48-2-104 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
7
Card KX-NS5174
2
Card KX-NS5173
1
48-2-112 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
7
Card KX-NS5174
3
48-2-120 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
7
Card KX-NS5174
3
Card KX-NS5173
1
48-2-128 Khung chính KX-NS300
1
Khung phụ KX-NS320
3
Card KX-NS5130
1
Card KX-NS5180
7
Card KX-NS5174
4

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới