Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Cáp âm thanh

Cáp tín hiệu âm thanh 2x1mm, dây tín hiệu loa SP60 - Bảo Lợi
Đăng ngày 20-06-2014 04:48:25 AM
Giá : 1.100.000 VND
Cáp tín hiệu âm thanh 2x1mm, dây tín hiệu loa SP60 - Bảo Lợi

Cáp tín hiệu âm thanh 2x1.5mm, dây tín hiệu loa SP100 - Bảo Lợi
Đăng ngày 20-06-2014 04:45:26 AM
Giá : 1.650.000 VND
Cáp tín hiệu âm thanh 2x1.5mm, dây tín hiệu loa SP100 - Bảo Lợi

Cáp tín hiệu âm thanh 2x2mm, dây tín hiệu loa SP135 - Bảo Lợi
Đăng ngày 20-06-2014 04:43:04 AM
Giá : 2.350.000 VND
Cáp tín hiệu âm thanh 2x2mm, dây tín hiệu loa SP135 - Bảo Lợi

 

Dây & Cáp