Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Cáp điện thoại

Cáp điện thoại 5 đôi 5x2x0.5mm M3, PTIC, Z143, Vinacap, Sacom có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường
Đăng ngày 19-05-2014 06:54:16 AM
Giá : 17.000 VND
Cáp điện thoại 5x2x0.5mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường

Cáp điện thoại 10 đôi 10x2x0.4mm M3, PTIC, Z143, Vinacap, Sacom có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường
Đăng ngày 19-05-2014 06:52:14 AM
Giá : 20.500 VND
Cáp điện thoại 10x2x0.4mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường

Cáp điện thoại 10 đôi 10x2x0.5mm M3, PTIC, Z143, Vinacap, Sacomcó dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường
Đăng ngày 19-05-2014 06:50:43 AM
Giá : 21.500 VND
Cáp điện thoại 10x2x0.5mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường

Cáp điện thoại 20 đôi 20x2x0.4mm M3, PTIC, Z143, Vinacap, Sacom có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường
Đăng ngày 19-05-2014 06:48:13 AM
Giá : 25.000 VND
Cáp điện thoại 20x2x0.4mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường

Cáp điện thoại 20 đôi 20x2x0.5mm M3, PTIC, Z143, Vinacap, Sacom có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường
Đăng ngày 19-05-2014 06:46:40 AM
Giá : 29.750 VND
Cáp điện thoại 20x2x0.5mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường

Cáp điện thoại 30 đôi 30x2x0.4mm M3, PTIC, Z143, Vinacap, Sacom có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường
Đăng ngày 19-05-2014 06:45:16 AM
Giá : 35.750 VND
Cáp điện thoại 30x2x0.4mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường

Cáp điện thoại 30 đôi 30x2x0.5mm M3, PTIC, Z143, Vinacap, Sacom có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường
Đăng ngày 19-05-2014 06:42:17 AM
Giá : 37.500 VND
Cáp điện thoại 30x2x0.5mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường

Cáp điện thoại 50 đôi 50x2x0.4mm M3, PTIC, Z143, Vinacap, Sacom có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường
Đăng ngày 19-05-2014 06:41:02 AM
Giá : 56.250 VND
Cáp điện thoại 50x2x0.4mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường

Cáp điện thoại 50 đôi 50x2x0.5mm M3, PTIC, Z143, Vinacap, Sacom có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường
Đăng ngày 19-05-2014 06:39:27 AM
Giá : 65.750 VND
Cáp điện thoại 50x2x0.5mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường

Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.4mm M3, PTIC, Z143, Vinacap, Sacom có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường
Đăng ngày 19-05-2014 06:37:54 AM
Giá : 92.500 VND
Cáp điện thoại 100x2x0.4mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường

Cáp điện thoại 100 đôi 100x2x0.5mm M3, PTIC, Z143, Vinacap, Sacom có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường
Đăng ngày 19-05-2014 06:36:30 AM
Giá : 136.500 VND
Cáp điện thoại 100x2x0.5mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường

Cáp điện thoại 200 đôi 200x2x0.4mm M3, PTIC, Z143, Vinacap, Sacom có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường
Đăng ngày 19-05-2014 06:35:06 AM
Giá : 175.000 VND
Cáp điện thoại 200x2x0.4mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường

Cáp điện thoại 200 đôi 200x2x0.5mm M3, PTIC, Z143, Vinacap, Sacom có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường
Đăng ngày 19-05-2014 06:33:27 AM
Giá : 275.000 VND
Cáp điện thoại 200x2x0.5mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường

Cáp điện thoại 300 đôi 300x2x0.4mm M3, PTIC, Z143, Vinacap, Sacom có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường
Đăng ngày 19-05-2014 06:32:01 AM
Giá : 262.500 VND
Cáp điện thoại 300x2x0.4mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường

Cáp điện thoại 300 đôi 300x2x0.5mm M3, PTIC, Z143, Vinacap, Sacom có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường
Đăng ngày 19-05-2014 06:30:31 AM
Giá : 412.500 VND
Cáp điện thoại 300x2x0.5mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường

Cáp điện thoại 400 đôi 400x2x0.4mm M3, PTIC, Z143, Vinacap, Sacom có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường
Đăng ngày 19-05-2014 06:28:48 AM
Giá : 350.000 VND
Cáp điện thoại 400x2x0.4mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường

Cáp điện thoại 400 đôi 400x2x0.5mm M3, PTIC, Z143, Vinacap, Sacom có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường
Đăng ngày 19-05-2014 06:26:38 AM
Giá : 550.000 VND
Cáp điện thoại 400x2x0.5mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường

Cáp điện thoại 500x2x0.4mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường
Đăng ngày 19-05-2014 06:23:06 AM
Giá : 437.500 VND
Cáp điện thoại 500x2x0.4mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường

Cáp điện thoại 500x2x0.5mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường
Đăng ngày 19-05-2014 06:21:24 AM
Giá : 687.500 VND
Cáp điện thoại 500x2x0.5mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường

Cáp điện thoại 600x2x0.4mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường
Đăng ngày 19-05-2014 06:16:16 AM
Giá : 500.000 VND
Cáp điện thoại 600x2x0.4mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, treo gia cường

1 2  Trang sau
 

Dây & Cáp