Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Cáp đồng trục

Cáp đồng trục RG59+2C, CCS/CU - Vinacap, 200m/cuộn
Đăng ngày 14-04-2018 03:49:41 AM
Giá : 900.000 VND
Cáp đồng trục RG59+2C, CCS/CU - Vinacap, 200m/cuộn - Lõi đồng trục RG59: Sắt pha CCS - Lõi dây nguồn 2C: đồng nguyên chất - Lưới chống nhiễu: hợp kim

Cáp đồng trục RG59 lõi đồng có kèm dây nguồn 2C lõi hợp kim (200m/cuộn) - Chicom/Korea std
Đăng ngày 23-06-2016 05:06:11 AM
Giá : 1.050.000 VND
Cáp đồng trục RG59 lõi đồng có kèm dây nguồn 2C lõi hợp kim (200m/cuộn) - Chicom/Korea std

Cáp đồng trục 75Ohm RG59/U vỏ chống cháy có kèm dây nguồn 2C (305m/cuộn) - Golden Link
Đăng ngày 26-11-2015 09:53:05 AM
Giá : 1.650.000 VND
Cáp đồng trục Golden Link RG59/U+ 18/2 core là dòng sản phẩm đặc trưng và tối ưu sản xuất theo công nghệ của USA, chuyên dùng cho hệ thống CCTV, hệ thống camera giám sát.

Cáp đồng trục RG59 lõi hợp kim có kèm dây nguồn 2C lõi đồng (200m/cuộn) - Kimsung/Korea std
Đăng ngày 19-10-2015 12:24:51 PM
Giá : 860.000 VND
Cáp đồng trục RG59 lõi hợp kim có kèm dây nguồn 2C lõi đồng (200m/cuộn) - Kimsung/Korea std

Cáp đồng trục RG59 lõi đồng có kèm dây nguồn 2C (200m/cuộn) - Loca/Korea std
Đăng ngày 09-07-2015 05:02:25 AM
Giá : 1.270.000 VND
Cáp đồng trục RG59 lõi đồng có kèm dây nguồn 2C (305m/cuộn) - Loca/Korea std

Cáp đồng trục, cáp ăng ten, cáp truyền hình 75 Ohm 4C-FB lõi đồng (200m/cuộn) - Korea
Đăng ngày 18-05-2014 05:29:37 PM
Giá : 520.000 VND
Cáp đồng trục,cáp ăng ten, cáp truyền hình 75 Ohm 4C-FB lõi đồng (200m/cuộn) - Korea

Cáp đồng trục, cáp ăng ten, cáp truyền hình 75 Ohm RG6 5C-FB không dầu - Chicom
Đăng ngày 18-05-2014 05:27:38 PM
Giá : 650.000 VND
Cáp đồng trục,cáp ăng ten, cáp truyền hình 75 Ohm RG6 không dầu - Chicom

Cáp đồng trục, cáp ăng ten, cáp truyền hình 75 Ohm 5C-FB lõi đồng (200m/cuộn) - Korea
Đăng ngày 18-05-2014 05:25:35 PM
Giá : 650.000 VND
Cáp đồng trục,cáp ăng ten, cáp truyền hình 75 Ohm 5C-FB lõi đồng (200m/cuộn) - Korea

Cáp đồng trục, cáp ăng ten, cáp truyền hình 75 Ohm 5C-FB - Dongsung Korea
Đăng ngày 18-05-2014 05:23:35 PM
Giá : 650.000 VND
Cáp đồng trục,cáp ăng ten, cáp truyền hình 75 Ohm 5C-FB CCA, vỏ màu trắng - Dongsung Korea

Cáp đồng trục, cáp ăng ten, cáp truyền hình 75 Ohm RG6 5C-FB, không dầu - Loca
Đăng ngày 18-05-2014 05:15:26 PM
Giá : 690.000 VND
Cáp đồng trục, cáp ăng ten, cáp truyền hình 75 Ohm RG6, không dầu - Loca

Cáp đồng trục, cáp ăng ten, cáp truyền hình 75 Ohm 5C-FB, lõi hợp kim, vỏ màu trắng - Taesung Korea
Đăng ngày 18-05-2014 05:13:00 PM
Giá : 690.000 VND
Cáp đồng trục, cáp ăng ten, cáp truyền hình 75 Ohm 5C-FB, lõi hợp kim, vỏ màu trắng - Taesung Korea

Cáp đồng trục, cáp ăng ten, cáp truyền hình 75 Ohm RG6 5C-FB, không dầu, vỏ màu đen - I-Sky Korea
Đăng ngày 17-05-2014 05:16:48 PM
Giá : 800.000 VND
Cáp đồng trục, cáp ăng ten, cáp truyền hình 75 Ohm RG6 5C-FB, không dầu, vỏ màu đen - I-Sky Korea

Cáp đồng trục, cáp ăng ten, cáp truyền hình 75 Ohm RG6 5C-FB, không dầu, vỏ màu trắng - I-Sky Korea
Đăng ngày 17-05-2014 05:14:58 PM
Giá : 820.000 VND
Cáp đồng trục, cáp ăng ten, cáp truyền hình 75 Ohm RG6 5C-FB, không dầu, vỏ màu trắng - I-Sky Korea

Cáp đồng trục, cáp ăng ten, cáp truyền hình 75 Ohm RG6 5C-FB, 2 lớp, có dầu - Eight
Đăng ngày 17-05-2014 04:59:27 PM
Giá : 900.000 VND
Cáp đồng trục, cáp ăng ten, cáp truyền hình 75 Ohm RG6, 2 lớp, có dầu - Eight

Cáp đồng trục, cáp ăng ten, cáp truyền hình 75 Ohm RG6 5C-FB, không dầu, vỏ màu trắng - Kava
Đăng ngày 17-05-2014 04:56:10 PM
Giá : 750.000 VND
Cáp đồng trục, cáp ăng ten, cáp truyền hình 75 Ohm RG6 5C-FB, không dầu, vỏ màu trắng - Kava

Cáp đồng trục, cáp ăng ten, cáp truyền hình 75 Ohm RG6 5C-FB, không dầu, vỏ màu trắng - Sino SP
Đăng ngày 17-05-2014 04:51:33 PM
Giá : 760.000 VND
Cáp đồng trục, cáp ăng ten, cáp truyền hình 75 Ohm RG6 5C-FB, không dầu, vỏ màu trắng - Sino SP

Cáp đồng trục, cáp ăng ten, cáp truyền hình 75 Ohm RG6 5C-FB, có dầu, vỏ màu đen - Sino
Đăng ngày 17-05-2014 04:48:08 PM
Giá : 850.000 VND
Cáp đồng trục, cáp ăng ten, cáp truyền hình 75 Ohm RG6 5C-FB, có dầu, vỏ màu đen - Sino

Cáp đồng trục, cáp ăng ten, cáp truyền hình 75 Ohm RG6 5C-FB, không dầu, vỏ màu đen - Sino Vanlock
Đăng ngày 17-05-2014 12:20:15 PM
Giá : 950.000 VND
Cáp đồng trục, cáp ăng ten, cáp truyền hình 75 Ohm RG6 5C-FB, không dầu, vỏ màu đen - Sino Vanlock

Cáp đồng trục, cáp thang máy, cáp ăng ten, cáp truyền hình RG58 A/U (100m/cuộn) - USA
Đăng ngày 17-05-2014 12:16:33 PM
Giá : 1.550.000 VND
Cáp đồng trục, cáp ăng ten, cáp truyền hình RG58 A/U (100m/cuộn) - USA

Cáp đồng trục, cáp ăng ten, cáp truyền hình RG59, không dầu - Alantek
Đăng ngày 17-05-2014 12:14:20 PM
Giá : 1.400.000 VND
Cáp đồng trục, cáp ăng ten, cáp truyền hình RG59 Alantek

1 2  Trang sau
 

Dây & Cáp