Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Cáp mạng Alantek

Cáp mạng Alantek Cat5e UTP 4 Pair vỏ màu xám (301-10008E-00GY)
Đăng ngày 17-05-2014 10:42:03 AM
Giá : 1.850.000 VND
Cáp mạng Alantek Cat6 FTP 4 Pair vỏ màu xám (301-10008E-00GY)

Cáp mạng Alantek Cat5 FTP 4 Pair vỏ màu xám (301-10F08E-00GY)
Đăng ngày 17-05-2014 10:40:19 AM
Giá : 2.750.000 VND
Cáp mạng Alantek Cat5 FTP 4 Pair vỏ màu xám (301-10F08E-00GY)

Cáp mạng Alantek Cat6 UTP 4 Pair vỏ màu xám (301-6008LG-00GY)
Đăng ngày 17-05-2014 10:37:30 AM
Giá : 2.866.500 VND
Cáp mạng Alantek Cat6 UTP 4 Pair vỏ màu xám (301-6008LG-00GY)

Cáp mạng Alantek Cat6 FTP 4 Pair vỏ màu xám (301-60F8LG-00GY)
Đăng ngày 17-05-2014 10:34:33 AM
Giá : 4.510.800 VND
Cáp mạng Alantek Cat6 FTP 4 Pair vỏ màu xám (301-60F8LG-00GY)

 

Dây & Cáp