Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Cáp mạng Taesung

Cáp mạng Taesung Cat5e UTP 4 Pair CCA, vỏ màu trắng
Đăng ngày 17-05-2014 10:29:50 AM
Giá : 700.000 VND
Cáp mạng Taesung Cat5e UTP 4 Pair CCA, vỏ màu trắng

Cáp mạng Taesung Cat5e FTP 4 Pair CCA, vỏ màu trắng
Đăng ngày 17-05-2014 10:27:15 AM
Giá : 800.000 VND
Cáp mạng Taesung Cat5e FTP 4 Pair CCA, vỏ màu trắng

Cáp mạng Taesung Cat5e FTP 4 Pair CCA, có dầu, vỏ màu ghi
Đăng ngày 17-05-2014 10:24:19 AM
Giá : 950.000 VND
Cáp mạng Taesung Cat5e FTP 4 Pair CCA, có dầu, vỏ màu ghi

Cáp mạng Taesung Cat6e UTP 2 Pair CU, 2 Pair CCA, có dầu, vỏ màu xanh
Đăng ngày 17-05-2014 10:20:41 AM
Giá : 1.875.000 VND
Cáp mạng Taesung Cat6e UTP 2 Pair CU, 2 Pair CCA, có dầu, vỏ màu xanh

Cáp mạng Taesung Cat5e FTP 4 Pair CU, có dầu, vỏ màu ghi
Đăng ngày 17-05-2014 10:15:02 AM
Giá : 2.150.000 VND
Cáp mạng Taesung Cat5e FTP 4 Pair CU, có dầu, vỏ màu ghi

 

Dây & Cáp