Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Cáp mạng Vinacap

Cáp mạng Vinacap Cat5e UTP 4 Pair
Đăng ngày 17-05-2014 11:01:08 AM
Giá : 2.030.000 VND
Cáp mạng Vinacap Cat5e UTP 4 Pair

Cáp mạng Vinacap Cat6e UTP 4 Pair
Đăng ngày 17-05-2014 10:58:24 AM
Giá : 2.980.000 VND
Cáp mạng Vinacap Cat6e UTP 4 Pair

 

Dây & Cáp