Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Cáp nhảy tổng đài

Dây nhảy điện thoại 2x0.5, dây đấu nhảy tổng đài 2x0,5mm
Đăng ngày 29-05-2014 10:40:14 PM
Giá: Liên hệ
Dây nhảy điện thoại 2x0.5, dây đấu nhảy tổng đài 2x0,5mm

Cáp nhảy tổng đài 4x2x0.4mm bọc kim chống nhiễu - PCM, Sacom, Nexans, Filotex...
Đăng ngày 19-05-2014 02:02:12 AM
Giá : 15.000 VND
Cáp nhảy tổng đài 4x2x0.4mm bọc kim chống nhiễu - PCM, Sacom, Nexans, Filotex...

Cáp nhảy tổng đài 4x2x0.5mm bọc kim chống nhiễu - PCM, Sacom, Nexans, Filotex...
Đăng ngày 19-05-2014 02:00:37 AM
Giá : 23.000 VND
Cáp nhảy tổng đài 4x2x0.5mm bọc kim chống nhiễu - PCM, Sacom, Nexans, Filotex...

Cáp nhảy tổng đài 8x2x0.4mm bọc kim chống nhiễu - PCM, Sacom, Nexans, Filotex...
Đăng ngày 19-05-2014 01:58:57 AM
Giá : 15.000 VND
Cáp nhảy tổng đài 8x2x0.4mm bọc kim chống nhiễu - PCM, Sacom, Nexans, Filotex...

Cáp nhảy tổng đài 8x2x0.5mm bọc kim chống nhiễu - PCM, Sacom, Nexans, Filotex...
Đăng ngày 19-05-2014 01:57:21 AM
Giá : 22.000 VND
Cáp nhảy tổng đài 8x2x0.5mm bọc kim chống nhiễu - PCM, Sacom, Nexans, Filotex...

Cáp nhảy tổng đài 16x2x0.4mm bọc kim chống nhiễu - PCM, Sacom, Nexans, Filotex...
Đăng ngày 19-05-2014 01:55:19 AM
Giá : 27.000 VND
Cáp nhảy tổng đài 16x2x0.4mm bọc kim chống nhiễu - PCM, Sacom, Nexans, Filotex...

Cáp nhảy tổng đài 16x2x0.5mm bọc kim chống nhiễu - PCM, Sacom, Nexans, Filotex...
Đăng ngày 19-05-2014 01:53:21 AM
Giá : 32.000 VND
Cáp nhảy tổng đài 16x2x0.5mm bọc kim chống nhiễu - PCM, Sacom, Nexans, Filotex...

Cáp nhảy tổng đài 32x2x0.4mm bọc kim chống nhiễu - PCM, Sacom, Nexans, Filotex...
Đăng ngày 19-05-2014 01:51:26 AM
Giá : 34.500 VND
Cáp nhảy tổng đài 32x2x0.4mm bọc kim chống nhiễu - PCM, Sacom, Nexans, Filotex...

Cáp nhảy tổng đài 25x2x0.5mm bọc kim chống nhiễu (Cat 5E) - Nexans
Đăng ngày 19-05-2014 01:49:23 AM
Giá : 55.000 VND
Cáp nhảy tổng đài 25x2x0.5mm bọc kim chống nhiễu (Cat 5E) - Nexans

Cáp nhảy tổng đài 25x2x0.5mm bọc kim chống nhiễu (Cat 5E)- Lan Cable
Đăng ngày 19-05-2014 01:47:27 AM
Giá : 55.000 VND
Cáp nhảy tổng đài 25x2x0.5mm bọc kim chống nhiễu (Cat 5E)- Lan Cable

Cáp nhảy tổng đài 32x2x0.5mm bọc kim chống nhiễu - PCM, Sacom, Nexans, Filotex...
Đăng ngày 19-05-2014 01:44:41 AM
Giá : 69.000 VND
Cáp nhảy tổng đài 32x2x0.5mm bọc kim chống nhiễu - PCM, Sacom, Nexans, Filotex...

 

Dây & Cáp