Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Cáp quang luồn cống

Cáp quang luồn cống Single Mode 4FO
Đăng ngày 19-05-2014 05:00:11 AM
Giá : 11.000 VND
Cáp quang luồn cống Single Mode 4FO

Cáp quang luồn cống Single Mode 6FO
Đăng ngày 19-05-2014 04:58:23 AM
Giá : 11.500 VND
Cáp quang luồn cống Single Mode 6FO

Cáp quang luồn cống Single Mode 8FO
Đăng ngày 19-05-2014 04:57:19 AM
Giá : 12.000 VND
Cáp quang luồn cống Single Mode 8FO

Cáp quang luồn cống Single Mode 12FO
Đăng ngày 19-05-2014 04:55:52 AM
Giá : 13.000 VND
Cáp quang luồn cống Single Mode 12FO

Cáp quang luồn cống Single Mode 16FO
Đăng ngày 19-05-2014 04:54:35 AM
Giá : 14.000 VND
Cáp quang luồn cống Single Mode 16FO

Cáp quang luồn cống Single Mode 24FO
Đăng ngày 19-05-2014 04:53:24 AM
Giá : 16.000 VND
Cáp quang luồn cống Single Mode 24FO

Cáp quang luồn cống Single Mode 36FO
Đăng ngày 19-05-2014 04:52:02 AM
Giá : 21.000 VND
Cáp quang luồn cống Single Mode 36FO

Cáp quang luồn cống Single Mode 48FO
Đăng ngày 19-05-2014 04:50:18 AM
Giá : 24.000 VND
Cáp quang luồn cống Single Mode 48FO

Cáp quang luồn cống Single Mode 64FO
Đăng ngày 19-05-2014 04:48:46 AM
Giá : 28.000 VND
Cáp quang luồn cống Single Mode 64FO

Cáp quang luồn cống Single Mode 96FO
Đăng ngày 19-05-2014 04:47:05 AM
Giá : 39.000 VND
Cáp quang luồn cống Single Mode 96FO

 

Dây & Cáp