Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Cáp quang thuê bao

Cáp quang thuê bao Single Mode 4FO - Viettel
Đăng ngày 30-05-2014 04:44:42 AM
Giá : 8.500 VND
Cáp quang thuê bao Single Mode 4FO - Viettel

Cáp quang thuê bao Single Mode 4FO - Sacom
Đăng ngày 30-05-2014 04:43:13 AM
Giá : 8.500 VND
Cáp quang thuê bao Single Mode 4FO - Sacom

Cáp quang thuê bao Single Mode 4FO - Vinacap
Đăng ngày 23-05-2014 09:49:29 PM
Giá : 8.500 VND
Cáp quang thuê bao Single Mode 4FO - Vinacap

Cáp quang thuê bao Single Mode 4FO - Postef Việt Nam
Đăng ngày 18-05-2014 11:06:27 PM
Giá : 7.000 VND
Cáp quang thuê bao Single Mode 4FO - Postef Việt Nam

Cáp quang thuê bao Single Mode 4FO - M3 Việt Nam
Đăng ngày 18-05-2014 11:04:49 PM
Giá : 8.500 VND
Cáp quang thuê bao Single Mode 4FO - M3 Việt Nam

 

Dây & Cáp