Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Cáp quang thuê bao

Cáp quang thuê bao Single Mode 4FO - Viettel
Đăng ngày 30-05-2014 03:44:42 PM
Giá : 8.500 VND
Cáp quang thuê bao Single Mode 4FO - Viettel

Cáp quang thuê bao Single Mode 4FO - Sacom
Đăng ngày 30-05-2014 03:43:13 PM
Giá : 8.500 VND
Cáp quang thuê bao Single Mode 4FO - Sacom

Cáp quang thuê bao Single Mode 4FO - Vinacap
Đăng ngày 24-05-2014 08:49:29 AM
Giá : 8.500 VND
Cáp quang thuê bao Single Mode 4FO - Vinacap

Cáp quang thuê bao Single Mode 4FO - Postef Việt Nam
Đăng ngày 19-05-2014 10:06:27 AM
Giá : 7.000 VND
Cáp quang thuê bao Single Mode 4FO - Postef Việt Nam

Cáp quang thuê bao Single Mode 4FO - M3 Việt Nam
Đăng ngày 19-05-2014 10:04:49 AM
Giá : 8.500 VND
Cáp quang thuê bao Single Mode 4FO - M3 Việt Nam

 

Dây & Cáp

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mrs.Hòa

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn