Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Cáp quang thuê bao

Cáp quang thuê bao Single Mode 4FO - Viettel
Đăng ngày 30-05-2014 10:44:42 AM
Giá : 8.500 VND
Cáp quang thuê bao Single Mode 4FO - Viettel

Cáp quang thuê bao Single Mode 4FO - Sacom
Đăng ngày 30-05-2014 10:43:13 AM
Giá : 8.500 VND
Cáp quang thuê bao Single Mode 4FO - Sacom

Cáp quang thuê bao Single Mode 4FO - Vinacap
Đăng ngày 24-05-2014 03:49:29 AM
Giá : 8.500 VND
Cáp quang thuê bao Single Mode 4FO - Vinacap

Cáp quang thuê bao Single Mode 4FO - Postef Việt Nam
Đăng ngày 19-05-2014 05:06:27 AM
Giá : 7.000 VND
Cáp quang thuê bao Single Mode 4FO - Postef Việt Nam

Cáp quang thuê bao Single Mode 4FO - M3 Việt Nam
Đăng ngày 19-05-2014 05:04:49 AM
Giá : 8.500 VND
Cáp quang thuê bao Single Mode 4FO - M3 Việt Nam

 

Dây & Cáp