Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Dây thuê bao

Dây line điện thoại 2x2, dây dẹt, vỏ màu trắng
Đăng ngày 19-05-2014 06:07:51 AM
Giá : 300.000 VND
Dây line điện thoại 2x2, dây dẹt, vỏ màu trắng

Dây thuê bao đi trong nhà 2x2x0.5mm không dầu, bọc kim chống nhiễu - Hàn Quốc
Đăng ngày 19-05-2014 06:05:16 AM
Giá : 380.000 VND
Dây thuê bao đi trong nhà 2x2x0.5mm không dầu, bọc kim chống nhiễu - Hàn Quốc

Dây thuê bao đi trong nhà 2x2x0.4mm, có dầu, bọc kim chống nhiễu - Vinacap
Đăng ngày 19-05-2014 06:02:53 AM
Giá : 650.000 VND
Dây thuê bao đi trong nhà 2x2x0.4mm, có dầu, bọc kim chống nhiễu - Vinacap

Dây thuê bao đi trong nhà 1x2x0.5mm không dầu, bọc kim chống nhiễu
Đăng ngày 19-05-2014 05:57:47 AM
Giá : 1 VND
Dây thuê bao đi trong nhà 1x2x0.5mm không dầu, bọc kim chống nhiễu

Dây thuê bao đi trong nhà 2x2x0.4mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, lõi đồng - Việt Nam
Đăng ngày 19-05-2014 05:54:36 AM
Giá : 506.000 VND
Dây thuê bao đi trong nhà 2x2x0.5mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, lõi đồng - Việt Nam

Dây thuê bao đi trong nhà 2x2x0.5mm, có dầu, bọc kim chống nhiễu - Sino
Đăng ngày 19-05-2014 05:43:51 AM
Giá : 680.000 VND
Dây thuê bao đi trong nhà 2x2x0.5mm, có dầu, bọc kim chống nhiễu - Sino

Dây thuê bao 1x2x0.5mm không dầu, bọc kim chống nhiễu, dùng dây treo gia cường (Loại dây mềm)
Đăng ngày 19-05-2014 05:41:45 AM
Giá : 880.000 VND
Dây thuê bao 1x2x0.5mm không dầu, bọc kim chống nhiễu, dùng dây treo gia cường (Loại dây mềm)

Dây thuê bao đi trong nhà 4x2x0.5mm, có dầu, bọc kim chống nhiễu - Sino
Đăng ngày 19-05-2014 05:33:15 AM
Giá : 1.280.000 VND
Dây thuê bao đi trong nhà 4x2x0.5mm, có dầu, bọc kim chống nhiễu - Sino

Dây thuê bao đi trong nhà 4x2x0.4mm, có dầu, bọc kim chống nhiễu - Vinacap
Đăng ngày 19-05-2014 05:29:15 AM
Giá : 1.150.000 VND
Dây thuê bao đi trong nhà 4x2x0.4mm, có dầu, bọc kim chống nhiễu - Vinacap

Dây thuê bao ngoài trời 2x2x0.5mm có dầu bọc kim chống nhiễu, dùng dây treo gia cường Z43, Vinacap (500m/cuộn)
Đăng ngày 19-05-2014 05:25:51 AM
Giá : 2.200.000 VND
Dây thuê bao ngoài trời 2x2x0.5mm bọc kim chống nhiễu, dùng dây treo gia cường (500m/cuộn)

 

Dây & Cáp