Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Điện thoại IP Audio Codes

Điện thoại IP Audio Codes 310HD (không hỗ trợ PoE)
Giá bán : 1.850.000 VND
Điện thoại IP Audio Codes 310HD (không hỗ trợ PoE)

Điện thoại IP Audio Codes 320HD
Giá: Liên hệ
Điện thoại IP Audio Codes 320HD

Điện thoại IP Audio Codes 310HD (hỗ trợ PoE)
Giá bán : 2.050.000 VND
Điện thoại IP Audio Codes 310HD (hỗ trợ PoE)