Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Điện thoại IP Grandstream

Điện thoại IP Grandstream GXP280 (ngừng sản xuất)
Giá: Liên hệ
Điện thoại IP Grandstream GXP280 (ngừng sản xuất)

Điện thoại IP Grandstream GXP285 (ngừng sản xuất)
Giá: Liên hệ
Điện thoại IP Grandstream GXP285 (ngừng sản xuất)

Điện thoại IP Grandstream GXP1200
Giá bán : 1.521.000 VND
Điện thoại IP Grandstream GXP1200

Điện thoại IP Grandstream GXP2000
Giá bán : 1.378.000 VND
Điện thoại IP Grandstream GXP2000

Bàn mở rộng Grandstream GXP2000-EXT
Giá bán : 1.575.000 VND
Bàn mở rộng Grandstream GXP2000-EXT

Điện thoại IP Grandstream GXP2010
Giá: Liên hệ
Điện thoại IP Grandstream GXP2010

Điện thoại IP Grandstream GXP2020
Giá bán : 2.222.000 VND
Điện thoại IP Grandstream GXP2020

Bàn mở rộng Grandstream GXP2020-EXT
Giá bán : 1.995.000 VND
Bàn mở rộng Grandstream GXP2020-EXT

Điện thoại IP HD Grandstream GXP2100
Giá bán : 2.362.000 VND
Điện thoại IP HD Grandstream GXP2100

Điện thoại IP Grandstream GXP2110
Giá bán : 3.129.000 VND
Điện thoại IP Grandstream GXP2110

Điện thoại IP HD Grandstream GXP2120
Giá bán : 3.339.000 VND
Điện thoại IP HD Grandstream GXP2120

Điện thoại IP HD Grandstream GXP1405
Giá bán : 1.500.000 VND
Điện thoại IP HD Grandstream GXP1405

Điện thoại IP HD Grandstream GXP1450
Giá bán : 2.025.000 VND
Điện thoại IP HD Grandstream GXP1450

Điện thoại IP HD Grandstream GXP1105
Giá bán : 1.135.000 VND
Điện thoại IP HD Grandstream GXP1105

Điện thoại IP HD Grandstream GXP1100
Giá bán : 1.086.000 VND
Điện thoại IP HD Grandstream GXP1100

Điện thoại IP Video HD Grandstream GXV3000
Giá bán : 4.025.000 VND
Điện thoại IP Video HD Grandstream GXV3000

Điện thoại IP Video HD Grandstream GXV3006
Giá bán : 6.279.000 VND
Điện thoại IP Video HD Grandstream GXV3006

Điện thoại IP Video HD Grandstream GXV3140
Giá bán : 5.462.500 VND
Điện thoại IP Video HD Grandstream GXV3140

Điện thoại IP có hình Grandstream GXV3175
Giá bán : 7.749.000 VND
Điện thoại IP có hình Grandstream GXV3175

Điện thoại IP HD Grandstream GXP1400
Giá bán : 1.300.000 VND
Điện thoại IP HD Grandstream GXP1400

1 2  Trang sau