Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Điện thoại IP Yealink

Điên thoại IP Phone Yealink Sip T18
Giá bán : 1.578.000 VND
Điên thoại IP Phone Yealink Sip T18

Điên thoại IP Phone Yealink Sip T20
Giá bán : 2.039.000 VND
Điên thoại IP Phone Yealink Sip T20

Điên thoại IP Phone Yealink Sip T20P
Giá bán : 2.298.000 VND
Điên thoại IP Phone Yealink Sip T20P

Điên thoại IP Phone Yealink Sip T22
Giá bán : 2.398.000 VND
Điên thoại IP Phone Yealink Sip T22

Điên thoại IP Phone Yealink Sip T22P
Giá bán : 2.426.000 VND
Điên thoại IP Phone Yealink Sip T22P

Điên thoại IP Phone Yealink Sip T26P
Giá bán : 3.274.000 VND
Điên thoại IP Phone Yealink Sip T26P

Điên thoại IP Phone Yealink Sip T28P
Giá bán : 4.390.000 VND
Điên thoại IP Phone Yealink Sip T28P

Điên thoại IP Video Phone Yealink VP-2009P (hết hàng)
Giá: Liên hệ
Điên thoại IP Video Phone Yealink VP-2009P (hết hàng)