Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Điện thoại để bàn Nippon

Điện thoại để bàn Nippon NP-1201
Giá bán : 121.818 VND
Điện thoại Analog Nippon NP-1201

Điện thoại để bàn Nippon NP-1202
Giá bán : 128.182 VND
Điện thoại Analog Nippon NP-1202

Điện thoại để bàn Nippon NP-1203
Giá bán : 131.818 VND
Điện thoại Analog Nippon NP-1203

Điện thoại để bàn Nippon NP-1301
Giá bán : 136.364 VND
Điện thoại Analog Nippon NP-1301

Điện thoại để bàn Nippon NP-1402
Giá bán : 191.818 VND
Điện thoại Analog Nippon NP-1402

Điện thoại để bàn Nippon NP-1403
Giá bán : 231.818 VND
Điện thoại Analog Nippon NP-1403

Điện thoại để bàn Nippon NP-1404
Giá bán : 234.545 VND
Điện thoại Analog Nippon NP-1404

Điện thoại để bàn Nippon NP-1405
Giá: Liên hệ
Điện thoại Analog Nippon NP-1405

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mrs.Hòa

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn