Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Điện thoại để bàn Panasonic

Điện thoại Analog Panasonic KX-TS600
Giá bán : 700.000 VND
Điện thoại Analog Panasonic KX-TS600

Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS500
Giá bán : 205.000 VND
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS500 Có năm màu trắng, ghi xám, đen, đỏ mận, xanh tím than

Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS520
Giá bán : 325.000 VND
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS520 có 5 màu: Đen - Trắng - Xanh - Đỏ - Ngà

Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS560
Giá bán : 524.000 VND
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS560 có 4 màu: Đen - Trắng - Đỏ - Trắng ngà.

Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS580
Giá bán : 720.000 VND
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS580 có 5 màu: Đen - Đỏ - Xanh tím than - Trắng - Ngà.

Điện thoại để bàn Panasonic KX-TSC11
Giá bán : 488.000 VND
Điện thoại để bàn Panasonic KX-TSC11 có 2 Màu: Trắng - Đen

Điện thoại để bàn Panasonic KX-T2371 (ngừng sản xuất)
Giá: Liên hệ
Điện thoại để bàn Panasonic KX-T2371

Điện thoại để bàn Panasonic KX-T2373
Giá bán : 573.000 VND
Điện thoại Analog Panasonic KX-T2373

Điện thoại để bàn Panasonic KX-T2375
Giá: Liên hệ
Điện thoại Analog Panasonic KX-T2375 (ngừng sản xuất)

Điện thoại để bàn Panasonic KX-T2378
Giá: Liên hệ
Điện thoại Analog Panasonic KX-T2378

Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS820
Giá bán : 388.000 VND
Điện thoại Analog Panasonic KX-TS820

Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS840
Giá bán : 592.000 VND
Điện thoại Analog Panasonic KX-TS840

Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS880
Giá bán : 840.000 VND
Điện thoại Analog Panasonic KX-TS880

Điện thoại để bàn Panasonic KX-TS3282
Giá bán : 2.006.000 VND
Điện thoại Analog Panasonic KX-TS3282