Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Điện thoại hội nghị Meeteasy

Điện thoại hội nghị Meeteasy Mini phòng họp 8 mét 5 người
Giá bán : 6.762.000 VND
Điện thoại hội nghị Meeteasy Mini phòng họp 8 mét 5 người

Điện thoại hội nghị Meeteasy Mid-Ex phòng 30 mét 20 người họp
Giá bán : 10.867.000 VND
Điện thoại hội nghị Meeteasy Mid-Ex phòng 30 mét 20 người họp

Điện thoại hội nghị Meeteasy Mid-2-Ex phòng 35 mét và 25 người họp
Giá bán : 19.473.000 VND
Điện thoại hội nghị Meeteasy Mid-2-Ex phòng 35 mét và 25 người họp

Điện thoại hội nghị Meeteasy Mid phòng 12 mét và 8 người họp
Giá bán : 8.056.000 VND
Điện thoại hội nghị Meeteasy Mid phòng 12 mét và 8 người họp

Điện thoại hội nghị Meeteasy Mid-2 phòng 25 mét và 15 người họp
Giá bán : 10.388.000 VND
Điện thoại hội nghị Meeteasy Mid-2 phòng 25 mét và 15 người họp

Điện thoại hội nghị Meeteasy Mini-2 phòng 15 mét và 10 người họp
Giá bán : 9.177.000 VND
Điện thoại hội nghị Meeteasy Mini-2 phòng 15 mét và 10 người họp

Mic mở rộng điện thoại hội nghị
Giá bán : 5.916.000 VND
Mic mở rộng điện thoại hội nghị

Điện thoại hội nghị IP LG ACT-50
Giá: Liên hệ
Điện thoại hội nghị IP LG ACT-50