Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Điện thoại hội nghị Polycom

Điện thoại hội nghị có màn hình Polycom Soundstations non EX
Giá: Liên hệ
Điện thoại hội nghị có màn hình Polycom Soundstations non EX

Điện thoại hội nghị không có màn hình Polycom Soundstations non EX
Giá: Liên hệ
Điện thoại hội nghị không có màn hình Polycom Soundstations non EX

Điện thoại hội nghị Polycom SoundStation IP 7000
Giá: Liên hệ
Điện thoại hội nghị Polycom SoundStation IP 7000

Điện thoại hội nghị Polycom Soundstations Ex
Giá: Liên hệ
Điện thoại hội nghị Polycom Soundstations Ex

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ trực tuyến 24/24:

Mr.Hưng

        0972.139.269

        xuanhung@aetel.vn

Mrs.Hòa

       0935.38.12.32

       aetel@aetel.vn

Mr.Vinh

        0973.139.269

       vinhtx@aetel.vn

Mr.Hùng

       0944.018.918

       quochung@aetel.vn

Mr.Trung

       0948.82.86.09

       admin@aetel.vn