Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Điện thoại hội nghị Polycom

Điện thoại hội nghị có màn hình Polycom Soundstations non EX
Giá: Liên hệ
Điện thoại hội nghị có màn hình Polycom Soundstations non EX

Điện thoại hội nghị không có màn hình Polycom Soundstations non EX
Giá: Liên hệ
Điện thoại hội nghị không có màn hình Polycom Soundstations non EX

Điện thoại hội nghị Polycom SoundStation IP 7000
Giá: Liên hệ
Điện thoại hội nghị Polycom SoundStation IP 7000

Điện thoại hội nghị Polycom Soundstations Ex
Giá: Liên hệ
Điện thoại hội nghị Polycom Soundstations Ex