Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tai nghe điện thoại Free Mate

Tai nghe điện thoại tổng đài viên FreeMate DH-011T
Giá bán : 855.000 VND
Tai nghe điện thoại viên FreeMate DH-011T

Tai nghe điện thoại tổng đài viên FreeMate DH-015T
Giá bán : 785.000 VND
Tai nghe điện thoại viên FreeMate DH-015T

Tai nghe điện thoại tổng đài viên FreeMate DH-021TP
Giá bán : 945.000 VND
Tai nghe điện thoại viên FreeMate DH-021TP

Tai nghe điện thoại tổng đài viên FreeMate DH-021TPB
Giá bán : 1.255.000 VND
Tai nghe điện thoại viên FreeMate DH-021TPB

Tai nghe điện thoại tổng đài viên FreeMate DH-023T
Giá bán : 1.300.000 VND
Tai nghe điện thoại viên FreeMate DH-023T

Tai nghe điện thoại tổng đài viên FreeMate DH-023TPB
Giá bán : 1.570.000 VND
Tai nghe điện thoại viên FreeMate DH-023TPB

Tai nghe điện thoại tổng đài viên FreeMate DH-027TP
Giá bán : 1.280.000 VND
Tai nghe điện thoại viên FreeMate DH-027TP

Tai nghe điện thoại tổng đài viên FreeMate DH-027TFN
Giá bán : 1.290.000 VND
Tai nghe điện thoại viên FreeMate DH-027TFN

Tai nghe điện thoại tổng đài viên FreeMate DHW-027TFN
Giá bán : 1.333.000 VND
Tai nghe điện thoại viên FreeMate DHW-027TFN

Tai nghe điện thoại tổng đài viên FreeMate DHW-027TP
Giá bán : 1.350.000 VND
Tai nghe điện thoại viên FreeMate DHW-027TP

Cable USB DSU-11M kết nối tai nghe với PC
Giá bán : 950.000 VND
Cable USB DSU-11M kết nối tai nghe với PC

Cable DA-30 kết nối tai nghe FreeMate với điện thoại IP
Giá bán : 784.000 VND
Cable DA-30 kết nối tai nghe FreeMate với điện thoại IP

Cable DA-20R kết nối tai nghe FreeMate với điện thoại IP
Giá bán : 752.500 VND
Cable DA-20R kết nối tai nghe FreeMate với điện thoại IP

Bộ tăng âm Tai nghe FreeMate DAX-275IP
Giá bán : 1.750.000 VND
Bộ tăng âm Tai nghe FreeMate DAX-275IP

Bộ tăng âm Tai nghe FreeMate DAX-475
Giá bán : 1.420.000 VND
Bộ tăng âm Tai nghe FreeMate DAX-475

Tai nghe điện thoại viên FreeMate DA-579
Giá bán : 5.912.000 VND
Tai nghe điện thoại viên FreeMate DA-579