Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tai nghe điện thoại Plantronics

Tai nghe điện thoại tổng đài viên Plantronics M175C
Giá bán : 1.360.000 VND
Tai nghe điện thoại viên Plantronics M175C

Tai nghe điện thoại tổng đài viên Plantronics HW251
Giá bán : 2.240.000 VND
Tai nghe điện thoại viên Plantronics HW251

Tai nghe điện thoại tổng đài viên Plantronics HW251N
Giá bán : 2.784.000 VND
Tai nghe điện thoại viên Plantronics HW251N

Tai nghe điện thoại tổng đài viên Plantronics DSP400
Giá bán : 2.481.000 VND
Tai nghe điện thoại viên Plantronics DSP400

Tai nghe điện thoại tổng đài viên Plantronics HW261
Giá bán : 2.967.000 VND
Tai nghe điện thoại viên Plantronics HW261

Tai nghe điện thoại tổng đài viên Plantronics HW261N
Giá bán : 3.329.000 VND
Tai nghe điện thoại viên Plantronics HW261N

Bộ tăng âm cho tai nghe Plantronics M22
Giá bán : 3.329.000 VND
Bộ tăng âm cho tai nghe Plantronics M22

Cable A10 kết nối trực tiếp tai nghe Plantronics
Giá bán : 1.210.000 VND
Cable A10 kết nối trực tiếp tai nghe Plantronics

Tai nghe điện thoại tổng đài viên Plantronics CS55 (hết hàng)
Giá: Liên hệ
Tai nghe điện thoại viên Plantronics CS55 (hết hàng)

Tai nghe điện thoại tổng đài viên Plantronics CS70N
Giá: Liên hệ
Tai nghe điện thoại viên Plantronics CS70N

Cable kết nối tai nghe QD-Mod
Giá bán : 1.210.000 VND
Cable kết nối tai nghe QD-Mod

Cable kết nối tai nghe HIS cable/ AVAYA
Giá bán : 1.360.000 VND
Cable kết nối tai nghe HIS cable/ AVAYA

Cable chia 2 tai nghe PLX Y
Giá bán : 1.422.000 VND
Cable chia 2 tai nghe PLX Y

Cable USB DA40 kết nối tai nghe với PC
Giá bán : 1.663.000 VND
Cable USB DA40 kết nối tai nghe với PC

Plantronics HL10 Lifter
Giá bán : 1.844.000 VND
Plantronics HL10 Lifter

Cable USB DA55 kết nối tai nghe với PC
Giá bán : 3.511.000 VND
Cable USB DA55 kết nối tai nghe với PC