Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tai nghe điện thoại VT Headset

Tai nghe điện thoại VT1000
Giá bán : 805.000 VND
Tai nghe điện thoại VT1000