Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Điện thoại hội nghị Panasonic

Điện thoại hội nghị IP Panasonic KX-NT700 - Hỗ trợ VoIP và PSTN
Giá bán : 16.330.000 VND
Điện thoại hội nghị IP Panasonic KX-NT700 - Hỗ trợ VoIP và PSTN

Điện thoại hội nghị Panasonic KX-TS730
Giá bán : 15.900.000 VND
Điện thoại hội nghị Panasonic KX-TS730