Module Siemens LAN interface LIM cho tổng đài Siemens Hipath dòng 3000
Đăng ngày 15-06-2014 Lúc 04:55'- 1972 Lượt xem
Giá: 1 VND / 1 Chiếc
Module Siemens LAN interface LIM cho tổng đài Siemens Hipath dòng 3000