Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Bàn lập trình tổng đài Siemens

Điện thoại lập trình Profiset 3030 dùng cho tổng đài Siemens Hipath dòng 1100
Giá: Liên hệ
Điện thoại lập trình Profiset 3030, điện thoại hỗn hợp dùng cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath dòng 1100 bao gồm: Hipath 1120; Hipath 1150 và Hipath 1190

Bàn giám sát 16 phím Siemens DSS key mở rộng cho bàn điện thoại số Optipoint 500 Standard và Advance
Giá: Liên hệ
Bàn giám sát 16 phím Siemens DSS key mở rộng cho bàn điện thoại số Optipoint 500 Standard và Optipoint 500 Advance

Bàn giám sát 90 phím Siemens DSS key mở rộng cho điện thoại kỹ thuật số Optipoint 500 Standard và Optipoint 500 Advance
Giá: Liên hệ
Bàn giám sát 90 phím Siemens DSS key mở rộng cho điện thoại kỹ thuật số Optipoint 500 Standard và Optipoint 500 Advance

Điện thoại lập trình 12 phím chức năng Optipoint 500 Standard dùng cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath dòng 1100
Giá: Liên hệ
Điện thoại lập trình 12 phím chức năng Optipoint 500 Standard dùng cho tổng đài Siemens Hipath dòng 1100

Điện thoại lập trình 24 phím chức năng Optipoint 500 Advance dùng cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath dòng 1100
Giá: Liên hệ
Điện thoại lập trình 24 phím chức năng Optipoint 500 Advance dùng cho tổng đài Siemens Hipath dòng 1100

Điện thoại lập trình 12 phím chức năng Optipoint 500 Economy dùng cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath dòng 1100
Giá: Liên hệ
Điện thoại lập trình 12 phím chức năng Optipoint 500 Economy dùng cho tổng đài Siemens Hipath dòng 1100