Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Bộ lưu điện tổng đài

Nguồn lưu điện Elecson KXTA616 (12Vdc10A,+24Vdc2A) không bao gồm ắc quy
Giá bán : 1.050.000 VND
Nguồn lưu điện Elecson KXTA616 (12Vdc10A,+24Vdc2A) không bao gồm ác quy

Nguồn lưu điện Elecson KXTDA200 (12Vdc15A,+36Vdc3A) không bao gồm ắc quy
Giá bán : 1.570.000 VND
Nguồn lưu điện Elecson KXTDA200 (12Vdc15A,+36Vdc3A) không bao gồm ác quy

Nguồn lưu điện Elecson KXTDA600 (12Vdc15A,+36Vdc4A) không bao gồm ắc quy
Giá bán : 1.680.000 VND
Nguồn lưu điện Elecson KXTDA600 (12Vdc15A,+36Vdc4A) không bao gồm ác quy

Nguồn lưu điện Elecson KXTD1232 (12Vdc10A,+/-12Vdc2A) không bao gồm ắc quy
Giá bán : 890.000 VND
Nguồn lưu điện Elecson KXTD1232 (12Vdc10A,+/-12Vdc2A) không bao gồm ác quy

Nguồn lưu điện Elecson KXTD500 (12Vdc15A,+/-12Vdc4A) không bao gồm ắc quy (hết hàng)
Giá: Liên hệ
Nguồn lưu điện Elecson KXTD500 (12Vdc15A,+/-12Vdc4A) không bao gồm accu

Nguồn lưu điện Elecson 1150 (12Vdc, 30A) không bao gồm ắc quy (hết hàng)
Giá: Liên hệ
Nguồn lưu điện Elecson 1150 (12Vdc, 30A) không bao gồm accu

Nguồn lưu điện Elecson UPS AC 600VA (220VAC 600VA) không bao gồm ắc quy
Giá bán : 1.985.000 VND
Nguồn lưu điện Elecson UPS AC 600VA (220VAC 600VA) không bao gồm accu

Nguồn lưu điện Elecson UPS AC 1500VA (220VAC 1500VA) không bao gồm ắc quy
Giá bán : 4.800.000 VND
Nguồn lưu điện Elecson UPS AC 1500VA (220VAC 1500VA) không bao gồm ắc quy

Ắc quy khô Outdo 12V-9Ah
Giá bán : 450.000 VND
Ắc quy khô Outdo 12V-9Ah

 

Tổng đài điện thoại