Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Linh kiện cho KX-NS

Card KX-NS0180X mở rộng 2 trung kế Analog, 2 thuê bao Analog cho tổng đài Panasonic KX-NS1000
Giá: Liên hệ
Card KX-NS0180X mở rộng 2 trung kế Analog, 2 thuê bao Analog cho tổng đài Panasonic KX-NS1000

Card chuông cửa KX-NS0161X dùng cho tổng đài KX-NS1000
Giá: Liên hệ
Card chuông cửa KX-NS0161X dùng cho tổng đài KX-NS1000

Card FAX KX-NS0106X - Cung cấp 1 kênh sử dụng tính năng FAX Server
Giá: Liên hệ
Card FAX KX-NS0106X - Cung cấp 1 kênh sử dụng tính năng FAX Server

Thẻ nhớ Compact Flash CF-L KX-NS0137X (loại lớn) - Mở rộng thời lượng ghi âm lên 1000h
Giá: Liên hệ
Thẻ nhớ Compact Flash CF-L KX-NS0137X (loại lớn) - Mở rộng thời lượng ghi âm lên 1000h

Thẻ nhớ Compact Flash CF-M KX-NS0136X (loại vừa) - Mở rộng thời lượng ghi âm lên 450h
Giá: Liên hệ
Thẻ nhớ Compact Flash CF-M KX-NS0136X (loại vừa) - Mở rộng thời lượng ghi âm lên 450h

Thẻ nhớ Compact Flash CF-S KX-NS0135X (loại nhỏ) - Mở rộng thời lượng ghi âm lên 200h
Giá: Liên hệ
Thẻ nhớ Compact Flash CF-S KX-NS0135X (loại nhỏ) - Mở rộng thời lượng ghi âm lên 200h

Card DSP-L KX-NS0112X (loại lớn) dùng cho tổng đài KX-NS1000
Giá: Liên hệ
Card DSP-L KX-NS0112X (loại lớn) dùng cho tổng đài KX-NS1000

Card DSP-M KX-NS0111X (loại vừa) dùng cho tổng đài KX-NS1000
Giá: Liên hệ
Card DSP-M KX-NS0111X (loại vừa) dùng cho tổng đài KX-NS1000

Card DSP-S KX-NS0110X (loại nhỏ) dùng cho tổng đài KX-NS1000
Giá: Liên hệ
Card DSP-S KX-NS0110X (loại nhỏ) dùng cho tổng đài KX-NS1000

Khung tổng đài Panasonic KX-NS1000BX
Giá: Liên hệ
Khung tổng đài Panasonic KX-NS1000BX

 

Tổng đài điện thoại