Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Linh kiện tổng đài Siemens

Card TMEW2 (S30810-Q2292-X100) mở rộng 4 trung kế E&M cho tổng đài Hipath 3800
Giá: Liên hệ
Card TMEW2 (S30810-Q2292-X100) mở rộng 4 trung kế E&M cho tổng đài Hipath 3800

Card SLMO8 (S30810-Q2168-X100) mở rộng 8 thuê bao Digital cho tổng đài Hipath dòng 3800
Giá: Liên hệ
Card SLMO8 mở rộng 8 thuê bao Digital cho tổng đài Hipath dòng 3800

Card SLMO2 mở rộng 24 thuê bao Digital cho tổng đài Hipath dòng 3800
Giá: Liên hệ
Card SLMO2 mở rộng 24 thuê bao Digital cho tổng đài Hipath dòng 3800

Card STLS4 mở rộng 4 trung kế số BRI cho tổng đài Hipath dòng 3350/3550
Giá: Liên hệ
Card STLS4 mở rộng 4 trung kế số BRI cho tổng đài Hipath dòng 3350/3550

Card SLMA24 (S30810-Q2191-C300) mở rộng 24 thuê bao tương tự cho tổng đài Hipath 3800
Giá: Liên hệ
Card SLMA24 mở rộng 24 thuê bao tương tự cho tổng đài Hipath 3800

Cáp kết nối khung tống đài Siemens Hipath 1120 và card EB2/04
Giá bán : 415.000 VND
Cáp kết nối khung tống đài Siemens Hipath 1120 và card EB2/04

Card EB2/04 mở rộng 2 trung kế 4 thuê bao cho tổng đài Siemens Hipath 1120
Giá bán : 1.000.000 VND
Card EB2/04 mở rộng 2 trung kế 4 thuê bao cho tổng đài Siemens Hipath 1120

Card EB2/10 mở rộng 02 trung kế 10 thuê bao cho tổng đài Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190
Giá bán : 1.200.000 VND
Card EB2/10 mở rộng 02 trung kế 10 thuê bao cho tổng đài Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190

Card EB2/06 mở rộng 02 trung kế 06 thuê bao cho tổng đài Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190
Giá bán : 800.000 VND
Card EB2/06 mở rộng 02 trung kế 06 thuê bao cho tổng đài Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190

Card EB0/10 mở rộng 10 thuê bao cho tổng đài Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190
Giá bán : 1.000.000 VND
Card EB0/10 mở rộng 10 thuê bao cho tổng đài Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190

1 2 3  Trang sau
 

Tổng đài điện thoại