Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tổng đài KX-TDA/TDE 100/200/600

Card KX-TDA0180 - Card mở rộng 8 trung kế cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA/TDE100/200
Giá bán : 3.050.000 VND
Card KX-TDA0180 - Card mở rộng 8 trung kế cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA/TDE100/200

Card KX-TDA0190 - Card giao diện lựa chọn dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA/TDE100/200/600
Giá bán : 3.050.000 VND
Card KX-TDA0190 - Card giao diện lựa chọn (giao diện DISA) dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA/TDE0/200/600

Card KX-TDA0172 - Card mở rộng 16 thuê bao số dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA/TDE100/200/600
Giá bán : 4.800.000 VND
Card KX-TDA0172 - Card mở rộng 16 thuê bao số dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA/TDE100/200/600

Card KX-TDA0177 - Card mở rộng 16 thuê bao thường có CID dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA/TDE 100/200/600
Giá bán : 6.350.000 VND
Card KX-TDA0177 - Card CSLC16 mở rộng 16 thuê bao thường có CID dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA/TDE 100/200/600

Card KX-TDA0174 - Card mở rộng 16 thuê bao thường dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA/TDE 100/200
Giá bán : 3.200.000 VND
Card KX-TDA0174 - Card SLC16 mở rộng 16 thuê bao thường dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA/TDE 100/200

Card KX-TDA0173 - Card mở rộng 8 thuê bao thường dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA/TDE 100/200/600
Giá bán : 2.950.000 VND
Card KX-TDA0173 - Card SLC8 mở rộng 8 thuê bao thường dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA/TDE 100/200/600

Card KX-TDA0170 - Card mở rộng 8 thuê bao hỗn hợp dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA/TDE 100/200/600
Giá bán : 4.800.000 VND
Card KX-TDA0170 - Card DHLC8 mở rộng thuê bao hỗn hợp dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA/TDE 100/200/600

Card KX-TDA0410XJ - Card mạng CTI-Link dùng cho tổng đài điện thoại KX-TDA100/200/600
Giá bán : 11.250.000 VND
Card KX-TDA0410XJ - Card mạng CTI-Link dùng cho tổng đài điện thoại KX-TDA100/200/600

Card KX-TDA0196XJ - Card quản lý và lập trinh từ xa dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA/TDE 100/200/600
Giá bán : 3.510.000 VND
Card KX-TDA0196XJ - Card RMT quản lý và lập trinh từ xa dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA/TDE 100/200/600

Card KX-TDA0470 - Card mở rộng 16 kênh thuê bao IP dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA/TDE 100/200/600
Giá bán : 49.300.000 VND
Card KX-TDA0470 - Card mở rộng 16 kênh thuê bao IP dùng cho tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA/TDE 100/200/600

1 2 3  Trang sau