Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tổng đài Siemens Hipath 1120

Tổng đài điện thoại Siemens HiPath 1120-2-08
Giá bán : 3.100.000 VND
Tổng đài Siemens Hipath 1120-2-08: - 02 trung kế và 08 thuê bao (mở rộng tối đa 06 CO và 16 Ext) - 01 Khung chính 02 khe cắm, tích hợp sẵn 2CO/08 Ext, thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1120-4-12
Giá bán : 4.515.000 VND
Tổng đài Siemens Hipath 1120-4-12: - 04 trung kế và 12 thuê bao (mở rộng tối đa 06 CO và 16 Ext) - 01 Khung chính 02 khe cắm, tích hợp sẵn 2CO/08 Ext, thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN. - 01 Card EB2/04 mở rộng 2 trung kế và 04 máy nhánh. -01 Cable Ribon kết nối khung tổng đài với card EB2/04

Tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1120-6-16
Giá bán : 5.515.000 VND
Tổng đài Siemens Hipath 1120-6-16: - 06 trung kế và 16 thuê bao (mở rộng tối đa 06 CO và 16 Ext) - 01 Khung chính 02 khe cắm, tích hợp sẵn 2CO/08 Ext, thiết bị trả lời tự động (DISA), hiển thị số gọi đến (CID), chuyển fax tự động, hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN. - 02 Card EB204 mở rộng 2 trung kế và 04 máy nhánh. - 01 Cable Ribon kết nối khung tổng đài với card EB2/04

 

Tổng đài điện thoại