Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tổng đài Siemens Hipath 1150/1190

Nguồn tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150
Giá: Liên hệ
Nguồn tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150

Nguồn tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1190
Giá: Liên hệ
Nguồn tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1190

Khung chính tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150
Giá bán : 5.000.000 VND
Khung chính tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150 gồm 04 khe cắm, Tích hợp sẵn 2CO/10Ext, Thiết bị trả lời tự động (DISA), Hiển thị số gọi đến (CID), Chuyển fax tự động, Hội nghị 08 bên, Account Code, ISDN, E1.

Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190
Giá bán : 1.200.000 VND
Card EB2/10 mở rộng 2 trung kế 10 thuê bao cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190

Card EB2/06 mở rộng 2 trung kế 06 thuê bao cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190
Giá bán : 800.000 VND
Card EB2/06 mở rộng 2 trung kế 06 thuê bao cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190

Card EB0/10 mở rộng 10 thuê bao cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190
Giá bán : 1.000.000 VND
Card EB0/10 mở rộng 10 thuê bao cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190

Card EB0/12 mở rộng 12 thuê bao cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190
Giá bán : 1.200.000 VND
Card EB0/12 mở rộng 12 thuê bao cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190

Card EB4/00 mở rộng 4 trung kế cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190
Giá bán : 1.850.000 VND
Card EB4/00 mở rộng 4 trung kế cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190

Card EB8/00 mở rộng 8 trung kế cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190
Giá bán : 2.750.000 VND
Card EB8/00 mở rộng 8 trung kế cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 1150 và Hipath 1190

Card UPoE#8 mở rộng 8 thuê bao số cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath dòng 1100
Giá bán : 4.588.500 VND
Card UPoE#8 mở rộng 8 thuê bao số cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath dòng 1100

1 2  Trang sau