Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tổng đài Siemens Hipath 3550

Card STLS4 mở rộng 4 trung kế số BRI cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3550
Giá: Liên hệ
Card STLS4 mở rộng 4 trung kế số BRI cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3550

Nguồn tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3550
Giá: Liên hệ
Nguồn tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3550

Module Siemens CMS cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3550
Giá: Liên hệ
Module Siemens CMS cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3550

Module Siemens Voicemail EMV cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3550
Giá: Liên hệ
Module Siemens Voicemail EMV cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3550

Card TLA8 mở rộng 8 trung kế Analog cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3350/3550
Giá: Liên hệ
Card TLA8 mở rộng 8 trung kế Analog cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3350/3550

Card 16SLA mở rộng 16 thuê bao Analog cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3350/3550
Giá: Liên hệ
Card 16SLA mở rộng 16 thuê bao Analog cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3350/3550

Khung tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3550
Giá: Liên hệ
Khung chính tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3550 bao gồm 07 khe cắm, tích hợp sẵn 02 CO(ISDN) / 08 Ext digital /04 Ext Analog, thiết bị trả lời tự động (DISA) và hộp thư thoại, phần mềm lưu trữ trên thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference