Tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì
hệ thống viễn thông tổng thể

Tổng đài Siemens Hipath 3800

Card SLMAE2 (S30810-Q2225-X200) mở rộng 24 thuê bao tương tự cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800
Giá: Liên hệ
Card SLMAE2 (S30810-Q2225-X200) mở rộng 24 thuê bao tương tự cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800

Card TMEW2 (S30810-Q2292-X100) mở rộng 4 trung kế E&M cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800
Giá: Liên hệ
Card TMEW2 (S30810-Q2292-X100) mở rộng 4 trung kế E&M cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800

Card SLMO8 (S30810-Q2168-X100) mở rộng 8 thuê bao Digital cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800
Giá: Liên hệ
Card SLMO8 (S30810-Q2168-X100) mở rộng 8 thuê bao Digital cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800

Card SLMO2 mở rộng 24 thuê bao Digital cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800
Giá: Liên hệ
Card SLMO2 mở rộng 24 thuê bao Digital cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800

Card SLMA24 (S30810-Q2191-C300) mở rộng 24 thuê bao tương tự cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800
Giá: Liên hệ
Card SLMA24 (S30810-Q2191-C300) mở rộng 24 thuê bao tương tự cho tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800

Khung chính tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800
Giá: Liên hệ
Khung chính Khung tổng đài điện thoại Siemens Hipath 3800 bao gồm 9 khe cắm, tích hợp sẵn cạc điều khiển với phần mềm lưu trữ trên - Hipath 3800 thẻ nhớ 64MB, Account Code, Conference, hiển thị số gọi đến (CLIP), 19”/10U